Stav nášho zdravotníctva (rok 2022)

Pripomienkuje sa Národný program reforiem SR na rok 2022

Do medzirezortného pripomienkového konania bol predložený Národný program reforiem 2022 Predkladateľom materiálu je Igor Matovič.

Podľa materiálu sa hlavnou reformou rezortu zdravotníctva má stať optimalizácia siete nemocníc Počíta sa tiež so zvýšením dostupnosti záchrannej zdravotnej služby, ktorá má nadväzovať na potreby novej siete nemocníc Ďalej sa má posilniť primárna starostlivosť a tá má byť základným integračným bodom zdravotnej starostlivosti o pacienta Pokračovať sa má aj v implementácii úsporných opatrení, najvýraznejšie by sa malo šetrenie týkať liekovej politiky. Reformy sa majú týkať starostlivosti o duševné zdravie, dlhodobej starostlivosti a ďalším oblastiam.

V odpočte sa môžeme dočítať o prvej časti reformy všeobecnej ambulantnej starostlivosti Tá sa týka aktualizovaných pravidiel (napr každoročné prehodnocovanie verejnej minimálnej siete) ktoré majú zabezpečiť dostatočný počet všeobecných lekárov na celom Slovensku, ktoré platia od februára 2022. Súčasťou prvej fázy reformy VAS má byť finančná podpora pri vytvorení nových ambulancií v nedostatkových okresoch, ktorá bola zavedená v januári tohto roku Vyplácanie príspevkov s výškou príspevku do 60 6 tis Eur na jednu ambulanciu, má byť realizované v druhej polovici roka 2022 Očakáva sa ta vznik 30 nových ambulancií v roku 2022.

Opatrenia už teda máme, ale nevieme kde získame ten „dostatočný počet všeobecných lekárov“, keď podmienky práce v primárnej starostlivosti (ale aj v špecializovanej ambulantnej starostlivosti) sú pre mladých lekárov neatraktívne a neustále sa zhoršujú Nepochopiteľné je aj pravidlo pre dotácie, ktoré sú určené výlučne na vznik nových ambulancií Pre všetkých dosluhujúceho lekára mladého lekára pacienta, je prevzatie existujúcej zabehnutej ambulancie najvýhodnejšie Len reformné pravidlá ho nepodporujú Starší lekár tak s odchodom do dôchodku už len odovzdá zdravotnú dokumentáciu svojich pacientov lekárovi VÚC, zhasne a zamkne.

V druhej časti reformy všeobecnej ambulantnej starostlivosti bude témou rozšírenie kompetencií lekárov, sestier a pomocného personálu Kto tie rozšírené kompetencie bude vykonávať nevedno Hovorí sa aj o revízii úhradového mechanizmu pre poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti, ku ktorej má dôjsť v tomto roku Dúfame, že sa nedostane do parlamentu poslaneckým návrhom…

Takže približne takto sa má posilniť primárna starostlivosť, ktorá má byť základným integračným bodom zdravotnej starostlivosti o pacienta.

Úsporné opatrenia sú pre nás ďalšou boľavou témou Sú tu už niekoľko rokov, v rozpočte sa s nimi počíta ako s hotovými peniazmi, ale ku skutočnej úspore nedochádza.

Úsporu má zabezpečiť pripravovaná reforma liekovej politiky 129 miliónov eur) a efektívnejší nákupom zdravotníckych pomôcok 15 miliónov eur) Ušetriť sa má aj na pacientoch Teda na využívaní a cenách laboratórnej a zobrazovacej techniky a znížením počtu návštev špecialistov prechodom do všeobecnej ambulantnej starostlivosti (nehovorí sa na každom kroku o kritickom nedostatku všeobecných lekárov?) V tabuľke s úspornými opatreniami a píše aj o úsporných opatreniach v pôrodníctve, kde už dlhšiu dobu sú tŕňom v oku preventívne prehliadky v tehotenstve.

Stav nášho zdravotníctva (rok 2022) na stiahnutie .PDF

Zdroj ilustračné foto: NEWSLETTER ASL SR 2022