Tiomersal

Thiomersal

Tiomersal pri kontakte s Vašou kožou môže spôsobiť dermatitídu. Krátkodobý alebo náhodný kontakt by nemal predstavovať problém.

Tiomersal je antiseptikum a konzervans, taktiež známy ako Thimerosal. Vašu alergiu pravdepodobne spôsobujú tiomersalom konzervované vakcíny a má obyčajne skutočne malý význam pre Vašu kožu.

Kde sa Tiomersal nachádza?

Tiomersal sa kedysi používal v rozličnej kozmetike, lokálnych prípravkoch a vakcínach, ale dnes je odstraňovaný z väčšiny produktov.

Tiomersal je ale ešte stále široko používaný ako konzervačná látka vo vakcínach, antitoxínoch, tuberkulínových testoch a desenzibilizačných roztokoch.

Alergia na Tiomersal môže byť spojená s fotoalergiou na piroxikam a nesteroidné protizápalové liečivá (NSAID).

Ako sa vyhnúť Tiomersalu?

Používať len kozmetiku, očné, ušné, nosné prípravky a lokálne lieky, ktorých zložky sú uvedené na etikete, kde na zozname nie je tiomersal alebo žiadne z jeho synoným.

Živé vírusové vakcíny, vrátane chrípky, prenosnej kliešťovej encefalitídy, vakcíny proti hepatitídam a mnohé tepelne spracované alebo rekombinačné vakcíny môžu obsahovať tiomersal. Všeobecne, u pacientov alergických na tiomersal nedôjde k vyvolaniu reakcie na tiomersal, keď je vakcína podaná do svalu. U niektorých pacientov predsa len vakcíny obsahujúce tiomersal môžu spôsobiť lokálnu alebo systémovú dermatitídu.

Hoci táto reakcia nie je život ohrozujúca, je potrebné hovoriť s Vaším lekárom o rizikách oproti úžitkom prebiehajúcej vakcinácie s obsahom tiomersalu vo vakcínach, pre ktoré nie sú alternatívy.

Vyhnúťsa protizápalovým liečivám, lokálnym a systémovým s piroxikamom.

Poskytnite informácie Vášmu lekárovi / lekárnikovi, že ste alergický/á na tiomersal a žiadajte používanie produktov bez obsahu tejto substancie alebo iných alergénov, ktoré môžu spôsobiť reakciu.

Načo si treba dávať pozor?

Synonymá pre tiomersal:

• Ethylmercury sodium salt

• Ethyl (2- mercaptobenzoato – S) mercury sodium salt

• Mercurothiolate