Ročný balík BASIC

Názov a frekvencia realizovaných úkonov 120,-€ EU + 30,- eur
kontrola na presný termín a čas 2x ročne
antibakteriálny filter na spirometriu 2x ročne
bakteriologické vyšetrenie a zápalové parametre
nerealizované u VLD, VLDL
(výtery, chlamýdie,mykoplazmy…)
2x ročne
zobrazovacie vyšetrenia
(RTG, CT, MR) nerealizované
u VLD, VLDL a orgánových
špecialistov
2x ročne
kožné testy, inhalačné 1x ročne (potravinové testy – Dôvera 30,-)
spirometria 2x ročne
štandardné imunologické odbery + (doplácanie Vitamín C, Vitamín D, DAO) 2x ročne

 


platný od 23.3.2022
poskytovateľa zdravotnej starostlivosti IMUNO – ALERGO s.r.o. so sídlom Nejedlého 69, Bratislava 841 02, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sro, vložka č. 29768/B, IČO: 35 866 837