Ročný balík

Názov a frekvencia realizovaných úkonov LIGHT
60€
BASIC
100€
KLASIC
150€
EXTRA
180€
NIOX 1x 15€
(ďalší 40€)
2x
(ďalší 40€)
3x
(ďalší 40€)
4x
(ďalší 15€)
antibakteriálny filter na spirometriu 1x 2x
(ďalší ks za 1€)
3x
(ďalší ks za 1€)
4x
(ďalší ks za 1€)
bakteriologické vyšetrenie
nerealizované u VLD, VLDL
(výtery, chlamýdie,mykoplazmy…)
5 2x 3x
elfo bielk./ CRP 10,-eur 2x 3x
zápalové parametre
(nerealizované u VLD, VLDL)
10,-eur 2x 3x
zobrazovacie vyšetrenia
(RTG, CT, MR) nerealizované
u VLD, VLDL a orgánových
špecialistov
1x 2x 3x
kožné testy inhalačné/
potravinové, spirometria,
krvný obraz, diferenciál
1x 2x 2x
kontrola hladiny vit. C
(nerealizované u VLD, VLDL)
26,-eur 2x 3x
kontrola hladiny vit. D
(nerealizované u VLD, VLDL)
1x
(ďalšie 40€)
3x 5x
eRecepcia
(email.komunikácia s MUDr.
ohľadom zdravot.stavu,
eRecepty)
50,-eur
počet kontrol
na konkrétny čas
1x 2x 3x

 


Balík rodina

Názov a frekvencia realizovaných úkonov BASIC 100€
zľava na roč. poplatok 5%
KLASIC 150€
zľava na roč. poplatok 10%
EXTRA 180€
zľava na roč. poplatok 15%
NIOX ceny a frekvencie kontrol sú platné podľa základných nadštandartných ročných balíkov pre 1 osobu
antibakteriálny filter na spirometriu
bakteriologické vyšetrenie
nerealizované u VLD, VLDL
(výtery, chlamýdie,mykoplazmy…)
elfo bielk./ CRP
zápalové parametre
(nerealizované u VLD, VLDL)
zobrazovacie vyšetrenia
(RTG, CT, MR) nerealizované
u VLD, VLDL a orgánových
špecialistov
kožné testy inhalačné/
potravinové, spirometria,
krvný obraz, diferenciál
kontrola hladiny vit. C
(nerealizované u VLD, VLDL)
kontrola hladiny vit. D
(nerealizované u VLD, VLDL)
eRecepcia
(email.komunikácia s MUDr.
ohľadom zdravot.stavu,
eRecepty)
počet kontrol
na konkrétny čas

 


Ročný nadštandartný balík služieb – ONKOLOGICKÝ PACIENT 150,-eur
Recepcia,telemedicína 50,-eur/rok

platný od 1.8.2021