Obrázok 2. Prestavba – remodelácia dýchacích ciest (bronchov) pri neadekvátnej liečbe astmy