Opýtali sme sa za Vás renomovaných onkológov!
Prof. MUDr. Joseph J. Cullen, Cancer Center Univerzity of Iowa, USA, MUDr. Jeanne A. Drisko, Medical Center– Cancer Research Institute University of Kansas, USA

Akým mechanizmom pôsobí infúzny vitamín C na nádorové bunky?

Infúzny vitamín C sa používa vo vysokých dávkach v kombinácii s chemoterapiou a rádioterapiou, pričom pôsobí na nádorové bunky prooxidačne, pretože výhradne v ich okolí vytvára peroxid vodíka, ktorý je schopný zničiť nádorové bunky. Napriek tomu na zdravé bunky pôsobí antioxidačne, má ochranný vplyv.

Ako poznám, že infúzny vitamín C je vhodný pre môj typ nádoru?

Každý jedinec reaguje individuálne a nie je možné stopercentne predpovedať, ako rôzne typy nádorov budú reagovať, čo platí pre akúkoľvek liečbu. Jednako rozhodujúcim medzníkom je obvykle pozitrónová emisná tomografia (PET scan). V prípade, keď je PET scan pozitívna, nádor takzvane svieti a reaguje na infúzny vitamín C veľmi dobre. Ak je PET scan negatívna, ale v organizme sa preukazuje aktívny nádor, vitamín C býva menej účinný.

Kedy je vhodné nasadiť infúzny vitamín C?

Infúzny vitamín C pôsobí najlepšie v ranných štádiách rakoviny pri použití v kombinácii s chemoteraiou alebo rádioterapiou. U onkologických pacientov v pokročilom štádiu ochorenia aplikácia infúzneho vitamínu C zlepšuje prognózu prežitia a kvalitu života. MUDr. Drisko z Kansas Univerzity a ďalší spolupracujúci onkológovia odporúčajú podávať infúzny vitamín C v rovnaký deň ako chemoterapiu alebo rádioterapiu.

S akou monoterapiou by sa nemal infúzny vitamín C kombinovať?

Onkológovia z Kansas a Iowa Univerzity nezistili žiadne nežiaduce interakcie pri podávaní vysokých dávok intravenózneho vitamínu C s akoukoľvek chemoterapiou (s výnimkou methotrexátu, kde sa kombinácia neodporúča). Infúzny vitamín C znižuje nežiaduce účinky chemoterapie a zvyšuje kvalitu života onkologických pacientov. Toto vyplýva z vyššie uvedeného mechanizmu účinku, z našich skúseností a tiež z aktuálneho vyhlásenia svetovo renomovaného National Cancer Institute.

Prečo niektorí českí a slovenskí onkológovia neodporúčajú infúzny vitamín C?

V USA bola situácia podobná, ale čím ďalej viac onkológov mení názor, pretože z výsledkov posledných štúdií možno vyvodiť preukázanie vysokej bezpečnosti a silný protinádorový potenciál. Napríklad v jednej z aktuálnych štúdií, hoci sa udáva u pacientov s karcinómom pankreasu medián prežitia 6 mesiacov, stále sú tu pacienti vo veľmi dobrej kondícii a prežívajú už 25. mesiac. Vzhľadom na tieto výsledky, onkológovia na univerzitných klinikách v USA zaradili vitamín C do protinádorovej terapie, aj keď pred niekoľkými rokmi bol ich postoj veľmi skeptický a odmietavý.

Môže infúzny vitamín C prekysliť organizmus, narušiť chemoterapiu? Prečo nestačí tabletka vitamínu C denne?

Ako sme už uviedli, použitím infúzneho vitamínu C súčasne s chemoterapiou alebo rádioterapiou sa nezníži účinnosť tejto liečby, avšak znížia sa jej nežiaduce účinky! Prekyslenie nie je možné, pretože roztok infúzie je nastavený titráciou bikarbonátom sodným na pH 6 – 7, takže je neutrálny, neobsahuje konzervanty. A tabletka určite nestačí. Pri podaní vitamínu C ústami možno dosiahnuť v krvi len nízku koncentráciu vitamínu C, ktorá postačuje na zabezpečenie len nutričných, nie však preventívnych a liečivých účinkov (protiinfekčných, protizápalových, protinádorových).

Keď onkológ odmietne infúziu vitamínu C podať, čo radíte?

Nezmieriť sa s odmietnutím a vyhľadať lekára, ktorý tejto terapii rozumie a realizuje ju v praxi. A v SR takí onkológovia existujú.

Kde možno dostať infúznu terapiu?

Infúzna terapia vitamínom C sa viaže na lekársky predpis.