Tab. 1: Štúdie s použitím infúzií vitamínu C v liečbe ochorenia COVID-19

Tab. 1: Štúdie s použitím infúzií vitamínu C v liečbe ochorenia COVID-19