VÝZNAM STANOVENIA PROTILÁTOK VOČI SARS-CoV-2 (prekonanie COVID-19)