Vitamín C: podporná infúzna liečba pri ochorení COVID-19

Celosvetová pandémia koronavírusu dramatickým spôsobom zasiahla do života ľudí a neustále sa zvyšujúce počty infikovaných a obetí viedli k mnohým radikálnym opatreniam s cieľom zastaviť tento hrozivý trend. Svetielkom na konci tunela sa ukazuje byť očkovanie proti SARS-CoV-2. Významnú úlohu v znižovaní dôsledkov tejto infekcie zohrávajú aj možnosti podpornej liečby, pričom jednou z nich je intravenózne podanie vysokých dávok vitamínu C.
O pozícii intravenózneho vitamínu C v prevencii a liečbe infekčného ochorenia vyvolaného koronavírusom SARS-CoV-2 boli vydané aj terapeutické odporúčania podľa rakúskeho Konsenzuálneho dokumentu o prevencii a liečbe infekcie SARS-CoV-2 (autori L. Brehdinger, R. Kieef, R. Poglitsch, C. Prӧl a M. Selim). Ako uvádzajú, koronavírus SARS-CoV-2 spôsobuje akútne infekčné ochorenie pľúc – akútny respiračný syndróm, ktorý bol prvýkrát zaznamenaný v decembri 2019 v čínskom meste Wuhan. Okrem pľúc môžu byť postihnuté aj mnohé ďalšie orgány (pečeň, srdce, cievny systém, obličky, tenké črevo, CNS a semenníky). Jeho inkubačná doba je maximálne 14 dní, s nástupom infekčnosti až 2,5 dňa pred nástupom príznakov, s reprodukčným číslom 1,4 – 5,7. V porovnaní s chrípkou vedie COVID-19 k vyššiemu podielu pacientov vyžadujúcich umelú pľúcnu ventiláciu a má vyššiu hospitalizačnú letalitu. Mierny/asymptomatický priebeh ochorenia má cca 80 % pacientov, 14 % má ťažký priebeh, asi 5 % je v akútnom ohrození života a letalita dosahuje 0,4 – 3 %. Ako uvádza konsenzuálny dokument, predovšetkým na začiatku infekcie sú na obranu proti infekcii potrebné veľké množstvá vitamínu C, aby imunitný systém dokázal primerane reagovať na patogény, napríklad vírusy. Koncentrácie vitamínu C v bunkách imunitného systému preto v priebehu niekoľkých hodín klesnú približne o polovicu. Keď sa vitamín C v dostatočných množstvách nedoplní, môže to viesť k jeho akútnemu deficitu, s negatívnym vplyvom na obranné mechanizmy organizmu, pretože vitamín C je pre funkčný imunitný systém nevyhnutný. Vitamín C sa musí podávať intravenózne (infúziou) v dostatočne vysokej dávke hneď na začiatku infekcie. Parenterálna aplikácia vitamínu C je kľúčová na dosiahnutie vysokých farmakologických koncentrácií v plazme. Na viacerých klinikách v Číne, USA, Kanade a Taliansku sa vysoké dávky i.v. vitamínu C (10 – 20 g/infúzia) úspešne podávali a podávajú pacientom s ochorením COVID-19 (tab. 1).

Tab. 1: Štúdie s použitím infúzneho vitamínu C v liečbe ochorenia COVID-19. Zdroj: https://www.clinicaltrials.gov/
Tab. 1: Štúdie s použitím infúzneho vitamínu C v liečbe ochorenia COVID-19. Zdroj: https://www.clinicaltrials.gov/

 

Tab. 2: Rakúsky Konsenzuálny dokument: odporúčania k infúznej liečbe vitamínom C 7,5 g na základe dostupných údajov o akútnych infekciách
Tab. 2: Rakúsky Konsenzuálny dokument: odporúčania k infúznej liečbe vitamínom C 7,5 g na základe dostupných údajov o akútnych infekciách

V Rakúsku obhajujú poprední odborníci na liečbu parenterálne podávaným vitamínom C včasné používanie infúzií s vysokými dávkami vitamínu C u infikovaných pacientov a pacientov trpiacich ochorením COVID-19. Analógia s úspešnou liečbou iných vírusových ochorení vysokými dávkami i.v. vitamínu C viedla k určeniu nasledujúcich minimálnych dávok, ktoré možno v individuálnych prípadoch použitia mimo schválenej indikácie rozumným spôsobom zvýšiť (napr. dávku zdvojnásobiť) – tab. 2.

Ako preventívne opatrenie je potrebné zabezpečiť aj podávanie vysokých/normálnych dávok vitamínu D3, selénu a zinku, dôležité je zohľadniť aj možné interakcie a klinickú situáciu pacienta. Pred začiatkom liečby sa musia vykonať laboratórne vyšetrenia. Autori rakúskeho Konsenzuálneho dokument tiež zverejnili niekoľko dôležitých údajov: Vitamín C je bezpečné, vysokohodnotné, medicínsko-intenzívne, biochemické a z pohľadu kinetiky zápalového procesu nenahraditeľné liečivo, ktoré zasahuje centrálne do mnohých metabolických dráh v ľudkom tele. Dôležité je skoré zavedenie terapie, proaktívna liečba rizikových skupín (napr. astmatici, CHOCHP, pacienti liečení imunosupresívami).

Deficit vitmínu C uľahčuje vstup SARS-CoV-2 do bunky
Deficit vitmínu C uľahčuje vstup SARS-CoV-2 do bunky

Perorálna terapia vitamínom C nemá podľa aktuálnych štúdií význam/nie je dostatočne vstrebateľná, aby bola klinicky relevantná. I.v. terapia musí byť o to intenzívnejšia, o čo intenzívnejší je priebeh zápalového ochorenia. Riziká, vedľajšie účinky a dávkovanie sa musia posudzovať podľa klinického obrazu pacienta a terapeutickej praxe. Najčastejšie terapeutické chyby: nepodané, podané neskoro, v príliš malých dávkach, prikrátko, príliš prudké vysadenie, v neprimeranej kvalite.

Podporná infúzna liečba vitamínom C je na Slovensku od 10.1.2021 obsiahnutá v odbornom dokumente: Zásady a odporúčania pre diagnostiku a liečbu pacientov s COVID 19 na OAIM – ODDELENIE ANESTEZIOLÓGIE A INTENZÍVNEJ MEDICÍNY
_ Verzia: 1.0 / 2021 / 10.1.2021

Literatúra
1. Carr, A.C. and S. Maggini, Vitamin C and Immune Function. Nutrients, 2017. 9(11).
2. Douglas, R., et al., Vitamin C for preventing and treating the common cold. Cochrane Database Syst Rev, 2007(3): p. CD000980.
3. Cai, Y., et al., A New Mechanism of Vitamin C Effects on A/FM/1/47(H1N1) Virus-Induced Pneumonia in Restraint-Stressed Mice. Biomed Res Int, 2015. 2015: p. 675149.
4. Linster, C.L. and E. Van Schaftingen, Vitamin C. Biosynthesis, recycling and degradation in mammals. Febs J, 2007. 274(1): p. 1-22.
5. Levine, M., New concepts in the biology and biochemistry of ascorbic acid. N Engl J Med, 1986. 314(14): p. 892-902.
6. Hume, R. and E. Weyers, Changes in leucocyte ascorbic acid during the common cold. Scott Med J, 1973. 18(1): p. 3-7
7. The Japanese College of Intravenous Therapy (JCIT) recommends intravenous vitamin C (IVC) 12.5/25g (12,500 – 25,000 mg) for acute viral infections (influenza, herpes zoster, common cold, rubella, mumps, etc.) and virus mimetic infections (idiopathic sudden hearing loss, Bell’s palsy). In adults, IVC 12.5g is given for early stage illness with mild symptoms, and IVC 25g for moderate
to severe symptoms. IVC is usually administered once or twice a day for 2-5 continuous days, along with or without general treatments for viral infections.
8. New York hospitals are treating coronavirus patients with high dosages of VITAMIN C after promising results from China.
9. High-dose Vitamin C IV Therapy for COVID-19.
10. Expert consensus on comprehensive treatment of coronavirus disease in
Shanghai 2019.
11. Successful High-Dose Vitamin C Treatment of Patients with Serious and Critical
COVID-19 Infection.
12. Shanghai Government Officially recommends Vitamin C for COVID-19.

Citácia z dokumentu:
Bod 30. Na základe klinických skúseností, ktoré nie sú podporenéveľkými vedeckými štúdiami, ale na pracoviskách sú
v tiesni úspešne využívané, je možné podať: U pacienta s potvrdením COVID-19 s potrebou inhalácie kyslíka, NIV
(HACOR <5), ale aj pri indikácii UVP: vitamín C v infúzii až do 1 g/kg, druhý deň polovičnú dávku, do 4. – 5. dňa 0,25 g/kg.
https://www.standardnepostupy.sk/postupy-pre-nemocnice/

https://standardnepostupy.sk/_files/200000771-e6f59e6f5b/Zasady_odporucania_diagnostika_liecba_pacientov_covid19_OAIM.pdf