Tab. 1: Štúdie s použitím infúzneho vitamínu C v liečbe ochorenia COVID-19. Zdroj: https://www.clinicaltrials.gov/

Tab. 1: Štúdie s použitím infúzneho vitamínu C v liečbe ochorenia COVID-19. Zdroj: https://www.clinicaltrials.gov/