Tab. 2: Rakúsky Konsenzuálny dokument: odporúčania k infúznej liečbe vitamínom C 7,5 g na základe dostupných údajov o akútnych infekciách

Tab. 2: Rakúsky Konsenzuálny dokument: odporúčania k infúznej liečbe vitamínom C 7,5 g na základe dostupných údajov o akútnych infekciách