Rýchly test na detekciu protilátok IgG a IgM proti SARS-CoV-2 vo vzorkách ľudskej plnej krvi