Obr. 1: Prehľad vývoja a schválenia vakcíny (10).

Obr. 1: Prehľad vývoja a schválenia vakcíny (10).