Pri chemickej analýze moču sa stanovujú nasledovné parametre