Prečo je testovanie vydychovaného NO dôležité?

Testovanie vydychovaného NO znamená pre ľudí s astmou lepšiu možnosť na dosiahnutie najlepšej možnej liečby.

Rozhodnutie o liečení pacienta a type liečby bolo donedávna založené na symptómoch a jednoduchých testoch, ktoré len čiastočne poskytovali obraz o ochorení. Výsledkom toho bolo, že ľudia ktorí liečbu potrebovali ju nedostali alebo ju nemali správnu. Dôležitá je schopnosť testu ukázať, ktorí pacienti budú alebo nebudú mať úžitok pri liečbe kortikosteroidmi.

Testovanie zápalu nikdy nebolo uskutočniteľné až do objavu NO a jeho spojitosti so zápalom. Predtým mohli lekári na testovanie zápalu použiť spôsoby, ktoré boli veľmi nepohodlné, nepraktické a pomalé.

Čo je vydychovaný NO?

NO je chemický vzorec oxidu dusnatého, plynu, ktorý je produkovaný bunkami nachádzajúcimi sa vo vnútornej stene dýchacích ciest. Pri zápale dýchacích ciest bunky produkujú viac NO ako pri normálnom stave.

Množstvo NO vo vydýchnutom vzduchu ukazuje stupeň zápalu v pľúcach. Inými slovami, vysoká hladina NO znamená prítomnosť zápalu.

Ako funguje NO test?

Analýza NO je veľmi vzrušujúca, pretože dokáže dobre predpovedať aký liečebný postup bude pacientovi najlepšie vyhovovať. Vydychovaný NO úzko súvisí s typom astmy zapríčinenej alergénmi.

Analýza vydychovaného NO je tiež veľmi presná a citlivá. Dokáže zistiť zápal aj keď nie sú prítomné žiadne symptómy. Tiež dokáže snímať zmeny stupňa zápalu bezprostredne po vystavení alergénom. To nedokáže žiaden iný test.

Znamená to aj, že doktor môže veľmi rýchlo nastaviť pacienta na kortikosteroidy ak sú hladiny vydychovaného NO vysoké alebo prispôsobiť liečbu pri zmenách hladín. Doktor dokáže týmto spôsobom monitorovať ako u pacienta zaberá liečba počas istého obdobia.

Ako sa analyzujú hladiny NO?

Spoločnosť Aerocrine navrhuje a vyvíja prístroje na meranie vydychovaného NO a prístroj, ktorý bol vyvinutý na klinické použitie sa nazýva NIOX MINO. Aerocrine pracuje s najlepšími doktormi, zaoberajúcimi sa astmou, po celom svete na vytvorení medzinárodných smerníc na meranie vydychovaného NO. Na základe rozsiahlych odborných znalostí nie je prekvapením, že produkty Aerocrine sú považované za zlatý štandard pri analýze vydychovaného NO.

Môžu byť testované aj deti?

NIOX MINO je taký jednoduchý na používanie, že deti v školskom veku (a niekedy aj mladšie) dokážu zvládnuť jednoduchý postup.

Je testovanie vydychovaného NO bežné?

Test vydychovaného NO nie je dostupný vo všetkých nemocniciach, ambulanciách, ale veľa lekárov môže poskytnúť kontakt na špecializované pracovisko.

Aj keď je testovanie vydychovaného NO relatívne novou metódou, veľa rozsiahlych výskumov prišlo k záveru, že test vydychovaného NO je veľmi užitočným nástrojom pri manažmente astmy.

Bežná diagnostika astmy má jednu nevýhodu – nedokáže priamo zistiť špecifický zápalový proces v dýchacích cestách. V súčasnosti je však k diospozícii nový druh diagnostiky známy, ako Niox. Ide o test pri ktorom sa do prístroja vydýchne vzduch z pľúc a tento vzduch sa analyzuje. Vo vydychovanom vzduchu sa dá merať plyn NO (oxid dusnatý) a na základe tohto merania za určí, či je astma pod kontrolou, alebo ju treba liečiť.

Diagnostika vydychovaného oxidu dusnatého, teda NO je najnovšou diagnostickou metódou. Meranie vydychovaného NO (tiež FENO, z angl. Fractional Exhaled Nitric Oxide) meria zápal v dýchacích cestách, čo je základnou príčinou astmy. V skutočnosti meria špecifický typ zápalu, na ktorý môže lekár reagovať upravením liečby a tak zlepšiť zdravotný stav pacienta. Pacienti trpiaci astmou dostanú týmto testom pravdepodobne najlepšiu možnú liečbu.

Rozhodnutie lekára o vhodnej liečbe pacienta bolo donedávna založené na symptómoch a jednoduchých testoch, ktoré len čiastočne poskytovali obraz o ochorení. Tieto testy boli pre pacienta nepohodlné, nepraktické a pomalé. Výsledkom niektorých takýchto testov bolo, že ľudia, ktorí liečbu potrebovali ju nedostali alebo ju nemali nastavenú správne. Test NO dokáže dať lekárovi informáciu, pre ktorých pacientov bude alebo nebude liečba kortikosteroidmi efektívna.

NO je chemický vzorec oxidu dusnatého, plynu, ktorý je produkovaný bunkami nachádzajúcimi sa vo vnútornej stene dýchacích ciest. Pri zápale dýchacích ciest epitelové bunky priedušiek produkujú viac NO ako pri normálnom stave. Tento efekt je základom merania vydychovaného NO. Množstvo NO vo vydýchnutom vzduchu teda ukazuje stupeň zápalu v pľúcach. Inými slovami, vysoká hladina NO znamená prítomnosť zápalu.

Analýza vydychovaného NO je veľmi cenná a zaujímavá, pretože dokáže dobre predpovedať aký liečebný postup bude pacientovi najlepšie vyhovovať. Vydychovaný NO úzko súvisí s typom astmy zapríčinenej alergénmi. Analýza vydychovaného NO je tiež veľmi presná a citlivá. Dokáže zistiť zápal aj v prípade, keď nie sú prítomné žiadne symptómy. Tiež dokáže snímať zmeny stupňa zápalu bezprostredne po vystavení alergénom. To nedokáže žiaden iný test. Znamená to aj, že lekár môže veľmi rýchlo nastaviť pacienta na kortikosteroidy ak sú hladiny vydychovaného NO vysoké alebo prispôsobiť liečbu pri zmenách hladín. Lekár dokáže týmto spôsobom monitorovať ako u pacienta zaberá liečba počas istého obdobia.

Nový NIOX MINO - Na kontrolu zápalu dýchacích ciest

Podľa toho, či výsledkom testu je vysoká, alebo nízka hladina NO, vieme vyhodnotiť výsledky.

 • Vysoká hladina NO: môže sa jednať o zápal, liečba kortikosteroidmi môže pomôcť zmenšiť napuchnutie a utíšiť symptómy astmy.
 • Normálna hladina NO: naznačuje, že v prípade ak má pacient symptómy, nemusia mať pôvod v zápale. Ak pacient užíva kortikosteroidy, normálna hladina znamená, že pacient je nastavený na liečbu dobre. Avšak ak sú symptómy stále prítomné, lekár môže zvážiť diagnózu, pretože sa v konečnom dôsledku nemusí jednať o astmu.
 • Zvýšenie hladiny NO: môže znamenať náznak nastupujúceho astmatického záchvatu alebo že kortikosteroidová medikácia nebola užitá správne.
 • Zníženie hladiny NO: potvrdzuje, že liečba je efektívna.

Faktory ovplyvňujúce hladiny vydychovaného NO

Existuje niekoľko faktorov, ktoré môžu u pacienta ovplyvniť hladiny vydychovaného NO. Pri vyšetrení NO sa musia brať do úvahy a to v týchto prípadoch:

 • Hladiny NO sú nižšie pri zúžení priedušiek, takže merania, ktoré spôsobujú zníženie prietoku vzduchu, by mali byť vykonané až po FENO meraní. Ak sa tieto merania vykonávajú skôr, treba počkať aspoň hodinu a až potom merať FENO.
 • Namáhavé cvičenie môže mierne znížiť hladinu vydychovaného NO. Pred meraním FENO je dobré hodinu necvičiť.
 • Fajčenie znižuje hladinu vydychovaného NO. U fajčiarov sú zvýšené hodnoty FENO znamením pretrvávajúceho eozinofilného zápalu. Avšak aj pri normálnych hodnotách je interpretácia výsledkov fajčiara zložitá a mala by sa brať veľmi opatrne.
 • Meranie FENO môže byť ovplyvnené jedlom a nápojmi užitými pred meraním. Najvýraznejší vplyv majú jedlá s vysokým obsahom dusičnanov. V niektorých prípadoch je nárast hodnôt NO po dvoch hodinách po jedle bohatom na dusičnany až 90%. Príkladom jedla s vysokým obsahom dusičnanov je špenát, hlávkový šalát, klobása a konzervované alebo údené mäso. Nápoje môžu tiež ovplyvniť meranie, ale v menšom rozsahu. Pacient by mal dať lekárovi pred meraním vedieť o požitej strave a nápojoch. Meranie FENO by sa malo vykonať po viac ako dvoch hodinách po jedle alebo užití nápoja.
 • Protizápalové lieky, predovšetkým inhalované steroidy, zapríčiňujú zníženie hodnôt FENO behom 24 až 48 hodín.

Zistenie normálnej hodnoty (ppb) v 4. krokoch.

Tabuľka ukazuje výsledné referenčné hodnoty NIOX pre nefajčiarov:

Niox - referenčné hodnoty pre nefajčiarov

Ďalšia tabuľka ukazuje výsledné referenčné hodnoty NIOX pre fajčiarov:

Niox - referenčné hodnoty pre fajčiarov

Naše pracovisko disponuje najnovšou inštrumentálnou a výpočtovou technikou s rýchlym pripojením na internet, čo zaručuje efektívne a rýchle vybavenie jednotlivých prípadov.

Neoddeliteľnou súčasťou diagnostického vybavenia ambulancie je spirometer renomovanej firmy JAEGER® – MASTERSCOPE-PC
Funkčné vyšetrenie pľúc je základným vyšetrením pre našich astmatických pacientov. Okrem bežnej kľudovej spirometrie vykonávame bronchodilatačné a bronchokonstrikčné – pozáťažové testy.

Prístroj na diagnostiku a monitorovanie prieduškovej astmy – NIOX slúži na meranie množstva oxidu dusnatého (NO) vo vydychovanom vzduchu. Patrí k najmodernejším vyšetrovacím metódam, ktorými hodnotíme závažnosť zápalu v dýchacích cestách pri prieduškovej astme.

Technické vybavenie ambulancieTechnické vybavenie ambulancie

Výhody absolvovanie vyšetrenia NIOX:

 • zlepšená diferenciálna diagnostika prieduškovej astmy
 • presnejšia a cielená liečba, liečba šitá na mieru pacienta
 • monitorovanie úspešnosti liečby prieduškovej astmy

Technické vybavenie ambulancie

Ide o vyšetrenie, ktoré by mal pravidelne absolvovať každý astmatik, či pacient s podozrením na prieduškovú astmu. Vyšetrenie NIOX patrí k európskemu štandardu, na Slovensku bohužiaľ toto vyšetrenie zdravotné poisťovne nehradia. Cena vyšetrenia v našej ambulancii odráža cenu prístroja a cenu náplní.
Technické vybavenie ambulancie