Testy funkčnosti pľúc sú tradičnými metódami na stanovenie stupňa závažnosti astmy. Spirometria meria efektívny objem vzduchu, ktorý pacient dokáže vydýchnuť v prvej sekunde výdychu. Výsledok merania je porovnaný s údajmi ľudí bez obštrukcie dýchacích ciest. Tiež sa zaznamenávajú údaje PEF (Peak Exspiratory Flow). Tieto výsledky ukazujú ako ťažko a rýchlo dokáže pacient vydýchnuť vzduch z pľúc.

Avšak čoraz viac sa uznáva skutočnosť, že tieto testy celkom neodrážajú úroveň zápalu. Pacienti môžu trpieť neschopnosťou obmedzenia výdychu z viacerých príčin, ktoré nemusia byť spojené s astmou. A naopak, funkcia pľúc sa môže javiť ako normálna dokonca aj pri vážnom zápale.

Ďalším ukazovateľom, ktorý sa často používa pri stanovení stupňa závažnosti astmy, sú symptómy oznámené pacientom. Avšak pacientom hodnotený vlastný zdravotný stav nemusí nevyhnutne súhlasiť s ťažkosťami ochorenia.

Vydychované hladiny NO tomu presne odrážajú úroveň zápalu.

Hladiny vydychovaného NO reagujú na zmeny pri expozícií alergénom rýchlo, funkčnosť pľúc a teda aj testy, ktoré ju merajú, reagujú pomalšie.

Následkom toho stratégia liečby založená na symptómoch nemusí efektívne zvládať zápal. Je to obzvlášť dôležité pri pacientovi, ktorý trpí navyše alergickou rinitídou, ktorá môže byť asymptomatická.

Merania vydychovaného NO môžu byť použité na:

  • Zlepšenie diagnózy astmy a zápalového ochorenia dýchacích ciest
  • Predpoveď a stanovenie pacientovej reakcie na lieky (obvykle na steroidy)
  • Prispôsobenie dávkovania liekov
  • Predpoveď straty kontroly a možného relapsu
  • Monitoring dodržiavania liečby

Testovanie vydychovaného NO meria zápal v dýchacích cestách, čo je základnou príčinou astmy. V skutočnosti meria špecifický typ zápalu, na ktorý môže lekár reagovať upravením liečby.

Ľudia s astmou týmto testom dostanú pravdepodobne najlepšiu možnú liečbu.