Posledné roky je v rámci imunológie a aj výskumu mozgu významne zameraná pozornosť na vitamín D. Tento vitamín je zaradený do skupiny vitamínov len historicky (objav spojený s krivicou-rachitídou). V skutočnosti ide o hormón, podobný hormónom ktoré sa produkujú v nadobličke (kortikoidy). Tieto hormóny regulujú odpoveď nášho tela na „stres – výzvu k akcií – sympatikový autonómny nervový systém). Vitamín D sa teda dnes považuje za tzv.“hormón šťastia“ – je nezastupiteľný v mozgu, kde napomáha jeho normálnemu fungovaniu. Preto sa dnes jeho nedostatok spája s vznikom ochorení ako je Skleróza multiplex, Parkinsonova choroba, Alzheimerova demencia a Depresia. Na našom pracovisku sa jeho vyšetreniu venujeme už 3 roky. Je dôležitý hlavne v zabezpečení antiinfekčnej imunity a hrá nezastupiteľnú úlohu pri vzniku astmy. U našich 1500 vyšetrených pacientov má výrazne zníženú hladinu 25%, pričom skoro 70% týchto pacientov nemalo hladiny v normálnych hodnotách. Tieto výsledky sa zhodujú s výsledkami v celosvetovom výskume.
V prípade že trpíte na časté infekčné ochorenia dýchacích ciest – nádchy, zápaly prínosových dutín, zápaly priedušiek- bronchitídy. Alebo máte astmu alebo podozrenie na astmu (pozri príznaky), ste liečený inhalačnými kortikoidmi a nemáte vyšetrenú hladinu vitamínu D, môžete sa u nás objednať.