Využívame aj koláž – (nielen) ako nástroj hlbokej sebareflexie.

Využívame aj koláž – (nielen) ako nástroj hlbokej sebareflexie.