Aktivity zamerané na rodinné vzťahy odhaľujú množstvo príčin našich somatických ochorení.

Aktivity zamerané na rodinné vzťahy odhaľujú množstvo príčin našich somatických ochorení.