Meditácia v spojení s imagináciou podnecujú, okrem iného, aj tvorivý potenciál.

Meditácia v spojení s imagináciou podnecujú, okrem iného, aj tvorivý potenciál.