Nový pacient - Registrácia

  Poisťovňa (povinne)

  Termín na vyšetrenie obdržíte po uhráde vstupného poplatku.

  Vyhlasujem, že:

  • všetky mnou poskytnuté osobné údaje sú aktuálne, pravdivé, úplné a správne a v prípade ich zmeny sa zaväzujem túto skutočnosť písomne oznámiť poskytovateľovi bez zbytočného odkladu;

  • som si vedomý skutočnosti, že ak sa s poskytovateľom dohodnem na konkrétnom termíne poskytnutia zdravotného výkonu alebo služby a na tento termín sa nedostavím bez ospravedlnenia mojej neúčasti minimálne 48 hodín pred dohodnutým termínom zdravotného výkonu alebo služby, som povinný uhradiť poskytovateľovi čiastočnú náhradu za stratu jeho času v zmysle podmienok (časť I čl. V bod 7 podmienok);

  • som si vedomý skutočnosti, že ak sa s poskytovateľom dohodnem na poskytnutí nadštandardnej služby program úspory času a nedostavím sa na dohodnutý termín tejto služby a ani neospravedlním svoju neúčasť na tomto termíne aspoň päť pracovných dní vopred, som povinný uhradiť poskytovateľovi čiastočnú náhradu za stratu jeho času v zmysle podmienok (časť I čl. VI bod 5 podmienok);

  • zaväzujem sa oznámiť poskytovateľovi zmenu mojej zdravotnej poisťovne najneskôr do 31.12. kalendárneho roka, v ktorom som doručil mojej novej zdravotnej poisťovni prihlášku na verejné zdravotné poistenie; v prípade porušenia tohto záväzku sa zaväzujem uhradiť poskytovateľovi náhradu za stratu jeho času vo výške 30 eur, ktorý poskytovateľ musel vynaložiť v súvislosti s opravou vyúčtovania zdravotných výkonov z dôvodu, že nemal informáciu o zmene mojej zdravotnej poisťovne.

   

  Prosíme, prečítajte si týchto 12 základných bodov!

  V našej ambulancii sa hradí jednorazový vstupný poplatok 50,- eur (EÚ poistenec 150,- eur) na jednu osobu. Platí sa v dvoch častiach, prvá časť / 50,- eur sa platí prevodom pred prvým vyšetrením, druhá časť 50,- eur (EÚ poistenec 100,-eur) priamo v ambulancii hotovosťou alebo kartou.

  QR code: úhrada 50,- eur

  QR code: úhrada 50,- eur

  Na čo musíte dbať v súvislosti s prvou návštevou u nás?

  1. Uhraďte polovicu vstupného poplatku 50,-eur na účet IBAN: SK54 1100 0000 0029 4216 2598, do poznámky uveďte svoje meno, potvrdenie o úhrade pošlite na e-mail: recepcia@imuno-alergo.sk (po prijatí mailu Vám pridelíme termín).
  2. Termín na vyšetrenie obdržíte po uhráde vstupného poplatku.
  3. Ak sa nemôžete dostaviť na určený termín, ohláste nám túto skutočnosť minimálne týždeň pred určeným termínom (inak Váš poplatok prepadá).
  4. Vybavte si výmenný lístok v papierovej forme od praktického lekára, pediatra alebo špecialistu nie starší ako 1 rok. Výmenný lístok tzn. stručný popis aktuálneho zdravotného stavu, predbežné stanovanie choroby vrátane jej kódu, špecializačný odbor, rozsah a cieľ odporúčaného vyšetrenia a odôvodnenie odporúčania.
  5. Ak ste poistencom ZP Dôvera a v posledných 366 dňoch ste podstúpili kožné testy, prineste si ich so sebou (dva testy počas 1 roka nie sú hradené Vašou poisťovňou a test navyše by sme Vám museli účtovať sumou 50 eur).
  6. Ak užívate ANTIHISTAMINIKÁ (lieky na alergiu) – napr. DITHIADEN, FENISTIL, DENEREL – vysaďte ich 3 týždne pred termínom vyšetrenia. Lieky ako CEZERA, ZYRTEC, ZODAC, ALERID, AERIUS, OMARIT, CLARINASE, ALLERGODIL, Levocetirizin Teva, XYZAL, ZENARO, FIXIT, DESLORATADIN ZENTIVA, CLARITINE.. prestaňte užívať 5 – 7 dní pred termínom vyšetrenia.
  7. Ak máte aktuálne lekárske správy a výsledky rôznych vyšetrení, kultivácií, nálezy od iných špecialistov robené v poslednej dobe (otolaryngológ, gastroenterológ, gynekológ, dermatológ, neurológ, psychiater), prineste kopie so sebou – napomôžu správnemu stanoveniu diagnózy.
  8. Ak ste už v minulosti navštevovali imunologickú alergologickú ambulanciu (aj v detstve), prineste k tomu nálezy, ktoré nájdete v zdravotnej karte Vášho všeobecného lekára.
  9. Na vyšetrenie si vyhraďte dostatok času 2,5 – 3 hodiny, aby bolo možné realizovať všetky potrebné vyšetrenia.
  10. Pred odbermi môžete jesť aj piť (odporúčame dostatok tekutín).
  11. Vyšetríme aj Vaše deti nad 7 rokov.
  12. Vopred si napíšte zoznam liekov, ktoré užívate.

  Kde nás nájdete?
  Nejedlého 69, Bratislava
  Kontakt pre objednávanie, zmeny termínov vyšetrenia : recepcia@imuno-alergo.sk (uveďte číslo, aby sme Vás mohli kontaktovať!)

  Bližšie informácie nájdete na:

  PODMIENKY A INFORMÁCIE V SÚVISLOSTI S ÚHRADAMI ZA POSKYTOVANIE ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI A V SÚVISLOSTI SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV KLIENTA

  Cenník kzdravotných výkonov a služieb