Prirodzená protinádorová imunitná odpoveď.

Prirodzená protinádorová imunitná odpoveď.
© Sylvie DESSERT pour CNRS Le Journal