Modelovanie "checkpoint" proteínu CTLA-4 (Cytotoxic T-lymphocyte-associated protein 4), na ktorý sa zameriavajú niektoré imunoterapeutické postupy pri rakovine.

Modelovanie „checkpoint“ proteínu CTLA-4 (Cytotoxic T-lymphocyte-associated protein 4), na ktorý sa zameriavajú niektoré imunoterapeutické postupy pri rakovine.