Trastuzumab (žltá a zelená farba) je monoklonálna protilátka používaná na liečbu rakoviny prsníka.

Trastuzumab (žltá a zelená farba) je monoklonálna protilátka používaná na liečbu rakoviny prsníka.