Aktivovaná NK bunka v procese pohybu; vľavo sú pseudopody, ktoré priľnú k substrátu (v tomto prípade plastovej bunkovej kultúre) a potom sa od neho oddelia.

Aktivovaná NK bunka v procese pohybu; vľavo sú pseudopody, ktoré priľnú k substrátu (v tomto prípade plastovej bunkovej kultúre) a potom sa od neho oddelia.