Na našom pracovisku máme viac ako ročné skúsenosti s podávaním vysokodávkovaného vitaminu C vo všetkých indikáciách (ochoreniach) s veľmi dobrými výsledkami.

Účinek vitaminu C je v onkologii závislý na dávce. National Institute of Health vyzývá: „Dejte šanci vitaminu C“
viac info
Vysokodávkovaný infúzny vitamin C. Na našom pracovisku máme viac ako ročné skúsenosti s podávaním vysokodávkovaného vitaminu C vo všetkých indikáciách (ochoreniach) s veľmi dobrými výsledkami.
viac info
Aktivácia imunitného systému vitamínom C – od minimálneho perzistentného zápalu po akútnu infekciu (COVID19)
viac info