Na začiatku 70tych rokov, dvojnásobný nositeľ Nobelovej ceny v oblasti chémie, Linus Pauling navrhol že vysoké dávky vitamínu C (kyselina askorbová) môže pôsobiť ako silný antioxidant, a tým pôsobiť voči rakovinovým bunkám. Pauling spolu so svojim kolegom Ewanom Cameronom publikovali že u pacientov, ktorým bol podávaný intravenózne vitamín C a následne pokračovali s p.o. príjmom, bola dokázaná dlhšia doba prežitia.  Tento nález viedol k prevedeniu ďalších dvoch veľkých klinických štúdií na Mayo Clinic (renomované medicínske pracovisko v USA) ku koncu 70tych a začiatkom 80tych rokov, kde bolo dokázané, že orálne podanie vysokých dávok vitamínu C nemá žiaden protirakovinový účinok.

V decembri 2015 bola v renomovanom vedeckom časopise publikovaná práca, kde autori dokázali že vysoké dávky vitamínu C selektívne zabíjajú rakovinové bunky hrubého čreva ktoré exprimujú špecifické onkogény KRAS alebo BRAF. Tieto sú práve najčastejším dôvodom zlyhania klasickej liečby (chemoterapie).

Autori na záver uvádzajú, že toto je výrazne pozitívny objav, ktorý pravdepodobne v blízkej budúcnosti posunie liečbu rakoviny iným smerom. Dôležité na tom je i ten fakt, že vysoké vnútrožilové dávky vitamínu C skoro vôbec nemajú nepríjemné nežiaduce účinky ako bežná chemoterapia.

Ďalšie podrobnosti u autora (MUDr. Boris Hruškovič)