Meditácia - Banský Studenec
Meditácia – Banský Studenec

Meditácia v skupine (ústranie- Meditačné centrum Banský Studenec 31.10. – 2.11.2014).Trvá 3 dni. Znamená vnútorné stíšenie. Myseľ sa postupne ukľudní, ako hladiny vody po búrke. Potom jemne odráža skutočnosť (vnútornú i vonkajšiu) ako kľudná hladina jazera odráža hory, stromy, prelietajúce vtáky aj ryby v hĺbke. Na EEG sa z polohy alfa a beta vĺn presúvame do oblasti delta. Poloha tela je fyziologická, taká akú sme mali v maternici. Chrbtica – má v tejto polohe prirodzené zakrivenia, stavce sú na seba voľne poukladané. Tým sa uvoľňujú výbežky nervov medzi nimi čo vedie k harmonizácií vegetatívneho nervového systému (sympaticus, parasypatickus), čo následne pozitívne vplýva na funkciu jednotlivých orgánov. Týmto spôsobom pravidelná meditácia upevňuje naše zdravie, spomaľuje starnutie a dodáva životnú energiu. Na začiatku je dobré mať učiteľa ktorí Vám vysvetlí jednotlivé možnosti meditácie, jej úskalia a zodpovie otázky vznikajúce počas meditácie.

* pre viac info: hruskovic@imuno-alergo.sk