Vzhľadom na neustále otázky lekárov, týkajúce sa postupov pri predpisovaní liekov po poslednej novele zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov, uvádzame nižšie postupy pri predpisovaní liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín.
viac info
Po medzirezortného pripomienkového konania bol predložený Národný program reforiem 2022 Predkladateľom materiálu je Igor Matovič
viac info