Na našom pracovisku máme viac ako ročné skúsenosti s podávaním vysokodávkovaného vitaminu C vo všetkých indikáciách (ochoreniach) s veľmi dobrými výsledkami.

Imunomodulácia vysokodávkovaným intravenóznym vitamínom C. V rámci bloku Novinky v liečbe odznela počas II. kongresu Slovenskej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti a XXIV. Bardejovských dní pneumológov a ftizeológov aj prednáška venovaná imunomodulačnému efektu vysokých dávok intravenózne podaného vitamínu C.
viac info
Vysokodávkovaný infúzny vitamin C. Na našom pracovisku máme viac ako ročné skúsenosti s podávaním vysokodávkovaného vitaminu C vo všetkých indikáciách (ochoreniach) s veľmi dobrými výsledkami.
viac info
Účinek vitaminu C je v onkologii závislý na dávce. National Institute of Health vyzývá: „Dejte šanci vitaminu C“
viac info
Nízke hladiny vitamínu C u našich pacientov a naše skúsenosti s liečbou. Na svojej ambulancii liečim rôzne problémy pacientov s oslabenou imunitou, trpiacimi na opakované infekčné ochorenia, ale tiež pacientov s nadmernou reakciou imunitného systému, čo sa prejavuje pri alergických ochoreniach.
viac info
Vitamin C-Injektopas 7,5 g: Vysoko dávkovaný vitamín C, Infúzna liečba
viac info