Tab. 1: Indikácie pre i.v. podávanie vysokodávkovaného vitamínu C