platný od 1. 4. 2015
poskytovateľa zdravotnej starostlivosti IMUNO – ALERGO s.r.o. so sídlom Nejedlého 69, Bratislava 841 02, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sro, vložka č. 29768/B, IČO: 35 866 837

C.) NADŠTANDARDNÉ SLUŽBY POSKYTOVATEĽA NEUHRÁDZANÉ NA ZÁKLADE VEREJNÉHO ZDRAVOTNÉHO POISTENIA*
*účtované klientom, ktorým boli nižšie uvedené nadštandardné služby poskytnuté
na základe ich vlastnej písomnej žiadosti
Základné vyšetrenia
Nadštandardné služby: úhrada
Jednorazový poplatok „úspora času“

  • všetky vyšetrenia v jeden deň,(ak nejde o špeciálne laboratórne vyšetrenia, ktoré sa musia objednať v laboratóriu)
  • komplexné vyšetrenie lekárom (preštudovanie zdravotnej dokumentácie, lekárskych nálezov a výsledkov vyšetrení, nutné priniesť nálezy!)
  • zhodnotenie výsledkov osobne prípadne elektronicky, ďalší postup prípadne odporúčenie vhodnosti sledovania.
50,-eur
Administratívne úkony spojené s objednávkou lieku 5,-eur
Kopírovanie lekárskych dokumentov 1,- eur / strana
Posielanie receptu poštou 20,-eur / rok
Uskladnenie vakcín v chladničke 10,- eur / mesiac
20, – eur / rok
SMS upozornenie 2 dni pred objednaným termínom vyšetrenia 15,-eur / rok
Elektronická komunikácia ohľadne zdr.stavu(výsledkov vyšetrení) jednorázovo 5,- eur
Antibakteriálny filter pri spirometrii 5,- eur
Vyšetrenie vydychovaného dusíka (NIOX) 40,-eur
Osobitná konzultácia na vlastnú žiadosť (napr. alternatívna imunolog..liečba,
posúdenie diagnózy a liečby u iného špecialistu)
30,- eur
Infúzia vitamín C (7,5 gramu) 20 minút (imunostimulačná)
Protizápalová kúra (15g /1x týždenne/ 4-6x
Onkologická kúra (podľa váhy pacientka, cca 60-90g v 1 infúzií)
20,-eur
15,-eur u platcov Balíka
110-165,-eur
podľa hmotnosti
Inhalačná liečba s kys. hyalurónovou 5,-eur
3,- eur u platcov Balíka
Jednorazový test na celiakiu 25,-eur
15,-eur u platcov Balíka
Laboratórne vyšetrenia na vlastné želanie mimo odborného zamerania poskytovateľa
cena(onkomarkery, obličkové, pečeňové testy, štítna žľaza, celiakia, vyšetrenia
realizované pediatrom / praktickým lekárom)
10,-eur + laboratória
Osobitná ústna konzultácia s doktorom pred vyšetrením ohľadne zdrav. životn. štýlu 10,- eur
E-mailová komunikácia (informácie o výsledkoch, objednanie sa)

  • bez balíka nadštandrtných služieb
  • s balíkom služieb zahrnuté v cene
50,- eur/rok

B.) ZDRAVOTNÉ VÝKONY A SLUŽBY POSKYTOVATEĽA PLNE HRÁDENÉ NA ZÁKLADE VEREJNÉHO ZDRAVOTNÉHO POISTENIA*
*účtované klientom, ktorých zdravotná poisťovňa nemá s poskytovateľom uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a ktorým boli zdravotné výkony a služby poskytnuté na základe ich vlastnej písomnej žiadosti
Zdravotné výkony: samoplatca
úhrada
Základné vyšetrenia
Prvé vyšetrenie 40,-eur
Kontrolné vyšetrenie / do 15 min 25,- eur
Alergológia
Kožné testy ( bežné, potravinové )  20 minút 30,-eur
Náplasťové kožné testy (kožná alergia, nalepenie, odčítanie 3,4,5ty deň) 45,- eur