Spirometria / krivka prietok – objem u pacientov s perzistenou alergickou rinitídou stredne ťažkého až ťažkého stupňa.

Dlhodobé štúdie dokázali že cca u 85% pacientov s alergickou rinitídou dochádza v určitom období k prechodu ochorenia do bronchiálnej astmy. Dnes celoeurópsky tento proces zaštiťuje projekt ARIA (allergic rhinitis and its impact on asthma ) ktorý zdôrazňuje patofyziologiu alergického zápalu ktorý postihuje rovnako horné tak i dolné dýchacie cesty, hovorí o tzv. jednotných dýchcích cestách.

Spirometria / krivka prietok – objem / patrí k najzákladnejším vyšetrovacím metódam ktorá u pacientov s možným postihnutím priedušiek alergickým zápalom vie určiť závažnosť tohto procesu. Táto vyšetrovacia metóda sa však v našej ambulantnej praxe používa len u pacientov ktorí udajú niektorý zo symptómov astmy.

Vzhľadom k limitáciám zdravotných poisťovní na počet vyšetrení, vrátane spirometrie, bežne sa toto vyšetrenie nerealizuje u pacientov len s prejavmi alergickej nádchy, čo je v rozpore s poslednými poznatkami (ARIA ).

Hlavne u pacientov s ťažšími formami alergickej nádchy – nepriechodnosť nosa po viac ako 7 dní a strata čuchu je riziko vzniku astmy veľmi vysoké. Relatívne často u takýchto pacientov nachádzame už mierne zmeny v spirometrickom vyšetrení i keď ešte nemajú žiadnu symptomatologiu astmy.

Vzhľadom k horeuvedenému, je včasný záchyt takýchto pacientov a ich včasná liečba významné na ovplyvnenie prognózy ich alergického ochorenia.