Vitamin C-Injektopas 7,5 g: Vysoko dávkovaný vitamín C, Infúzna liečba

Infúzna terapia vysoko dávkovaným vitamínom C zmierňuje
vyčerpanosť a zlepšuje kvalitu života u pacientov s rakovinou (2014)

Vitamin C-Injektopas 7,5 g: Vysoko dávkovaný vitamín C, Infúzna liečbaPod vedením:
Dr. Anitry C. Carrovej, Centre for Free Radical Research, Univerzita Otago, Christchurch, Nový Zéland
Štúdie týkajúce sa prísunu ukazujú, že najmä pacienti s pokročilými tumormi trpia vážnym nedostatkom vitamínu C, čo je spojené s horšou kvalitou života a prognózou prežitia. To je biologicky plauzibilne vysvetliteľné, keďže vitamín C je kofaktorom dôležitých enzymatických reakcií, ktoré sa týkajú hlavne syntézy kolagénu, imunitného, energetického a nervového metabolizmu. Okrem toho patrí vitamín C k najúčinnejším endogénnym antioxidantom – jeho nedostatok znamená oxidatívny stres. Ten nielen že poškodzuje tkanivá, ale zosilňuje zápaly a je tak rozhodujúco zodpovedný za mnohé ťažkosti spôsobené nádorovým ochorením a liečbou. Carr a jej kolegovia vo svojej publikácii predstavujú spolu 5 klinických štúdií a 2 štúdie jednotlivých prípadov, ktoré
skúmali účinky infúzií vysoko dávkovaného vitamínu C na kvalitu života s ohľadom na zdravotný stav u pacientov s nádorovým ochorením, dokumentované pomocou dobre overeného dotazníka, ako aj EORTC-QLQ 301 a MFSI2

Výsledky

 • infúzie fyziologického antioxidantu vitamínu C majú prínos hlavne pre tkanivá, ktoré citlivo reagujú na
  oxidatívny stres, ako sú sliznice a nervové tkanivo
 • významné zlepšenie fyzickej, emocionálnej a kognitívnej funkcie
 • paralelne došlo k zlepšeniu všeobecného zdravotného stavu
 • symptomaticky uvádzali pacienti hlavne nižšie hodnoty skóre pre vyčerpanosť, depresie, poruchy spánku, bolesti a gastrointestinálne príznaky ako je nevoľnosť, zvracanie a strata chuti do jedla (tabuľka).
 • Carr a jej kolegovia zdôrazňujú hlavne účinky na silnú vyčerpanosť u pacientov s nádorovým ochorením. Pre
  vyčerpanosť doteraz neexistuje spoľahlivá možnosť liečby, aj keď mnoho pacientov postihuje viac, ako bolesti.

Zodpovednými za pozitívne účinky infúznej terapie vysoko dávkovaného vitamínu C na zdravotný stav sú podľa
vedcov hlavne dva aspekty:
1. Infúzna terapia rýchlo obnoví nedostatok vitamínu C a poskytuje k dispozícii vitamín C ako kofaktor dôležitých
enzymatických reakcií.
2. Infúzie vitamínu C pôsobia antioxidačne a protizápalovo.

Dôverujte originálu!

 • Okamžitá biodostupnosť vo všetkých tkanivách
 • Terapeutické koncentrácie pomocou vysokej efektivity [ 12 ]
 • Priamy boj s oxidatívnym stresom pri nedostatku vitamínu C [ 12 ]

Záver
Nedostatok vitamínu je C rozhodujúco zodpovedný za mnohé ťažkosti spôsobené nádorovým ochorením a liečbou. Infúzie vysoko dávkovaného vitamínu C zlepšujú kvalitu života – hlavne GI príznaky, vyčerpanosť a bolesti.

1 EORTC QLQ C-30: European Organisation for Research and Treatment of Cancer, Fragebogen zur gesundheitsbezogenen Lebensqualität
Core 30
2 MFSI: Multidimensional Fatigue Symptom Inventory

Publikácia
Carr, A. C., M. C. Vissers, et al. (2014). „The effect of intravenous vitamin C on cancer- and chemotherapy-
related fatigue and quality of life.“ Front Oncol 4: 283.
Prístupná verejnosti: http://journal.frontiersin.org/journal/10.3389/fonc.2014.00283/full.

Infúzna terapia vysoko dávkovaným vitamínom C zmierňuje vyčerpanosť a zlepšuje kvalitu života u pacientov s rakovinou (2014)

Tabuľka Prehľad štúdií Publikované klinické štúdie a štúdie jednotlivých prípadov o účinkoch infúznej terapie vysoko dávkovaného vitamínu C podľa Carrovej et al (Carr, Vissers et al. 2014)

Nedostatok vitamínu C a oxidatívny stres u nádorových pacientov

Nedostatok vitamínu C a oxidatívny stres u nádorových pacientov

 

Vitamín C zlepšuje kvalitu života

Vitamín C zlepšuje kvalitu života

Úspechy liečby Vitaminom C – Injektopas 7,5 g

Úspechy liečby Vitaminom C - Injektopas 7,5 g

 

 

Záver: vysoko dávkovaný vitamín C v onkológii

 • U nádorových pacientov je nedostatok vitamínu C veľmi častý. [2,3]
  Generalizované zápaly znamenajú to isté ako nedostatok vitamínu C.
  Takýto nedostatok koreluje s horšou kvalitou života a nepriaznivou prognózou. [4]
  Vitamín C – Injektopas 7,5 g má (ako antioxidačný prípravok) vysoký
  protizápalový potenciál. [5]
 • Predklinické štúdie ukazujú
  • selektívna nádorová cytotoxicita ▸ znižuje veľkosť nádoru a zlepšuje mieru odpovedi na rozličné cytostatiká [6,7,8]
  • potlačovanie angiogenézy a tvorby metastáz [9]
 • Klinické štúdie ukazujú
  • zlepšenie kvality života [10]
  • protizápalový účinok [5]
  • chemoterapeutický potenciál [7]

 

Dátum vydania: 05.05.2010 Výdaj produktu je viazaný na lekársky predpis.
REGISTRAČNÉ ČÍSLO: 86/0270/10-S
[1] Vollbracht, C., B. Schneider, V. Leendert, G. Weiss, L. Auerbach and J. Beuth (2011). In Vivo 25(6): 983-990.
[2] Mayland, C. R., M. I. Bennett and K. Allan (2005). Palliat Med 19(1): 17-20.
[3] Huijskens, M. J., W. K. Wodzig, M. Walczak, W. T. Germeraad and G. M. Bos (2016). Results Immunol 6: 8-10.
[4] Ichim, T. E., B. Minev, T. Braciak, B. Luna, R. Hunninghake, N. A. Mikirova, J. A. Jackson, M. J. Gonzalez, J. R. Miranda-Massari, D. T. Alexandrescu, C. A. Dasanu, V. Bogin, J. Ancans, R. B.
Stevens, B. Markosian, J. Koropatnick, C. S. Chen and N. H. Riordan (2011). J Transl Med 9: 25.
[5] Mikirova, N., J. Casciari, A. Rogers and P. Taylor (2012). J Transl Med 10: 189.
[6] Espey, M. G., P. Chen, B. Chalmers, J. Drisko, A. Y. Sun, M. Levine and Q. Chen (2011). Free Radic Biol Med 50(11): 1610-1619.
[7] Ma, Y., J. Chapman, M. Levine, K. Polireddy, J. Drisko and Q. Chen (2014). Sci Transl Med 6(222): 222ra218.
[8] Kurbacher, C. M., U. Wagner, B. Kolster, P. E. Andreotti, D. Krebs and H. W. Bruckner (1996). Cancer Lett 103(2): 183-189.
[9] Yeom, C. H., G. Lee, J. H. Park, J. Yu, S. Park, S. Y. Yi, H. R. Lee, Y. S. Hong, J. Yang and S. Lee (2009). J Transl Med 7: 70.
[10] Carr, A. C., M. C. Vissers and J. S. Cook (2014). Front Oncol 4: 283.
[11] Levine, M., S. J. Padayatty and M. G. Espey (2011). Adv Nutr 2(2): 78-88.
[12] Frei, B., L. England and B. N. Ames (1989). Proc Natl Acad Sci U S A 86(16): 6377-6381

[13] IH Galaxy NPI Feb. 2015

 

Vitamin C-Injektopas 7,5 g®
Účinná látka: kyselina askorbová 150 mg/ml injekčného roztoku.
Zloženie: 1 injekčná fľaštička (50 ml) obsahuje: Účinná látka: kyselina askorbová 7,5 g. Ostatné zložky: hydrogénuhličitan sodný, voda na injekcie. Indikácie: Na liečbu nedostatku vitamínu
C alebo jeho zvýšenej potreby, ktorú nie je možné dostatočne zabezpečiť príjmom potravy. Dávkovanie*: Dávka potrebná na účinnú liečbu, závisí od stupňa oxidačného stresu a následne od
orgánového poškodenia a dysfunkcie. Kontraindikácie: Precitlivenosť na kyselinu askorbovú alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených. Vitamin C–Injektopas 7,5 g sa nesmie používať
u pacientov s ochorením alebo predispozíciou na obličkové kamene alebo u pacientov s obličkovou nedostatočnosťou, alebo pri ochorení s akumuláciou železa (talasémia, hemochromatóza,
sideroblastická anémia). Osobitné upozornenia*: Pacientom s obštrukčným a restikčným bronchiálnym a pľúcnym ochorením sa môžu podávať dávky len do 7,5 g kyseliny askorbovej/deň.
Nežiaduce účinky*: Menej časté: hnačka. Neznáme: pri akútnych infekciách sa podanie lieku Vitamin C–Injektopas 7,5 g spájalo so zimnicou a zvýšenou teplotou, lokálna bolestivosť sa pre-
javuje pri subkutánnom a intramuskulárnom podaní, preto tento spôsob podania sa neodporúča, u alergických osôb môžu vzniknúť kožné reakcie až astmatický záchvat. Interakcie*: Diabetici:
môže reagovať s redox-citlivými krvnými testami na stanovenie glukózy. Balenie*: 1x50ml Posledná revízia textu: apríl 2015 Liek je viazaný na lekársky predpis. Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
PASCOE Pharmazeutische Präparate GmbH, Schiff enberger Weg 55, D-35394 Giessen, Nemecko
* Podrobné informácie o lieku uvedené v súhrne charakteristických vlastností je možné získať na adrese: Pascoe Slovensko, s.r.o., Suché Mýto 1, Bratislava 811 03