Čo to je?

Balíček DISBIO PLUS obsahuje vyšetrenie parametru „indikán“, mikrobiálnych metabolitov v moči, pH moču, pomeru mikroalbumín/kreatinín, chemickú analýzu moču a vyšetrenie priepustnosti čreva. Zmeny pH moču môžu byť ukazovateľom pri poruchách acidobázickej rovnováhy spôsobené kompenzačnými a korekčnými činnosťami obličiek. Zvýšená hladina parametru – indikánu v moči je dôsledok bakteriálneho prerastania v tenkom čreve. Premnožené baktérie v tenkom čreve môžu byť taktiež spúšťačom syndrómu zvýšenej črevnej priepustnosti (ZIPS). To môže byť primárnou príčinou mnohých ochorení, ako napríklad zápalové ochorenia čriev, ekzémy, migréna, celiakia. U pacientov s bakteriálnym prerastaním sa môžu objaviť príznaky ako nevoľnosť, nadúvanie, vracanie, hnačky, podvýživa, strata hmotnosti, ktoré sú spôsobené radom mechanizmov. Črevný mikrobiálny rast sprevádza uvoľňovanie produktov metabolizmu, ktoré sa môžu absorbovať a vylučovať močom. Detekcia abnormálne zvýšených hladín týchto produktov je užitočným diagnostickým nástrojom pre pacientov s gastrointestinálnymi príznakmi. Pomer mikroalbumín/kreatinín je indikátorom včasného poškodenia obličiek a nezávislý rizikový faktor kardiovaskulárnych príhod. Močom ľudského tela sa vylučujú predovšetkým nepotrebné a odpadové látky. Chemická analýza moču slúži ako užitočný diagnostický nástroj poskytujúci základné parametre.

Viac informácií:

Baktérie v tenkom čreve produkujú enzýmy, ktoré urýchľujú premenu tryptofánu na indol. Absorbovaný indol sa v pečeni premieňa na močom vylúčiteľnú formu. Tenké črevo je riedko osídlené baktériami a tak u zdravých jedincov je indikán prítomný v moči v nízkych. Zvýšená hladina indikánu v moči je ukazovateľom bakteriálneho prerastania v tenkom čreve.

MIKROBIÁLNE METABOLITY

Mikrobiota gastrointestinálneho traktu obsahuje 1014 životaschopných mikroorganizmov, je to 10-násobok počtu buniek v ľudskom tele. Črevná mikrobiota pozostáva z asi 1000 rôznych druhov a jeho hmotnosť je 1,5 až 2 kg. Črevný mikrobiálny rast sprevádza uvoľňovanie produktov metabolizmu, ktoré sa môžu absorbovať a vylučovať močom. Niektoré organické kyseliny sú známe ako špecifické produkty metabolického pôsobenia baktérií na diétne polyfenoly, neasimilované aminokyseliny alebo sacharidy. Gastrointestinálne alebo neurologické príznaky môžu byť dôsledkom podráždenia črevnej sliznice alebo systémovej distribúcie absorbovaných neurotoxických produktov. Detekcia abnormálne zvýšených hladín týchto produktov je užitočným diagnostickým nástrojom pre pacientov s gastrointestinálnymi alebo toxikologickými príznakmi. Analýza mikrobiálnych metabolitov z moču môže včas odhaliť príčinu neželaných symptómov.

Formic acid (kyselina mravčia) je produktom metán produkujúcich črevných baktérií. Acetic acid (kyselina octová) vzniká fermentáciou cukrov v hrubom čreve. Zvýšená hodnota Acetic acid poukazuje na nerovnováhu baktérií v hrubom čreve. Formic aj Acetic acid sú ukazovateľom premnoženia baktérií (metán produkujúcich baktérií) v čreve.

Tartaric acid (kyselina vínna) je produktom rozpadu kyseliny hyalurónovej. Štiepením kyseliny hyalurónovej (pôsobením enzýmov kvasiniek) vzniká kyselina vínna a arabinóza. Typickým prejavom pri premnožení kvasiniek sú bolesti kĺbov a svalov.

Medzi metabolity anaeróbnej glykolýzy patria Pyruvic acid (kyselina pyrohroznová) a 3-hydroxybutyric acid (3-hydroxymaslová kyselina). Pyruvic acid (kyselina pyrohroznová) je anaeróbny produkt rozkladu glukózy. Zvýšené hladiny kyseliny pyrohroznovej sú prejavom zvýšeného príjmu jednoduchých cukrov, čoho dôsledkom môže byť nerovnováha baktérií v tenkom čreve.
Metabolity Krebsovho cyklu – Citric acid (kyselina citrónová), Isocitric acid (kyselina izocitrónová), Succinic acid (kyselina jantárová)

Citric acid – Zvýšená hodnota môže byť spôsobená zvýšeným príjmom potravín obsahujúcich kyselinu citrónovú alebo výsledkom pôsobenia črevných baktérií. Ak sú hodnoty kyseliny citrónovej v moči nízke, môže dochádzať k tvorbe obličkové kamene. Kyselina citrónová má ochranný účinok proti obličkovým kameňom.

Zvýšená hodnota Succinic acid sa môže vyskytnúť pri infekcii alebo intestinálnej disbióze.

Mikroalbumín/kreatinín

Pomer mikroalbumín/kreatinín – indikátor včasného poškodenia obličiek, nezávislý rizikový faktor kardiovaskulárnych príhod. Funkčný test sa vykonáva z dvoch odberov (pred a po užití laktulózy). Vyhodnotenie pomeru mikroalbumín/kreatinín je dôležité na stanovenie funkčnosti obličiek. Prejavy spojené s poruchou funkčnosti obličiek môžu byť opuchy, zvýšený tlak.

Chemická analýza moču

Chemická analýza moču patrí medzi základné metódy laboratórnych vyšetrení. V
praxi
nám analýza
moču poskytuje základný zdroj
informácií. Chemické vyšetrenie moču môže odhaliť prítomnosť látok, ktoré sa za fyziologických podmienok v moči nenachádzajú. Táto vyšetrovacia
metóda môže odhaliť ochorenia, ktoré nemajú jasné príznaky, avšak môžu byť dôsledkom narušenia bariér. V dôsledku narušenia slizničnej bariéry tenkého čreva môže dochádzať k úniku toxínov a následnému poškodeniu obličiek (a iných orgánov). Vyšetrenie moču môže odhaliť problémy súvisiace s činnosťou obličiek a močových ciest. Včasnou diagnostikou dokážeme predísť chronickým ťažkostiam.

Pri chemickej analýze moču sa stanovujú nasledovné parametre: špecifická hmotnosť (informuje nás o stave hydratácie organizmu), leukocyty (prítomnosť bielych krviniek), nitrát (predstavuje známku bakteriálnej močovej infekcie), proteíny (ich prítomnosť v moči môže byť signálom ochorenia obličiek), glukóza, ketóny (ich prítomnosť v moči hovorí o metabolickej ketoacidóze), urobilinogén (látka vznikajúca z bilirubínu činnosťou črevných baktérií), bilirubín (žlčové farbivo), krv (prítomnosť erytrocytov – červených krviniek).

Pri chemickej analýze moču sa stanovujú nasledovné parametre

Pre koho je určený panel DISBIO PLUS?
Panel DISBIO PLUS kombinuje vyšetrenie DISBIO BASIC a meranie priepustnosti čreva v paneli ZIPS PLUS. Je určený pre ľudí s poruchou trávenia a s predpokladanou poruchou priepustnosti čreva. Vykonáva sa z dvoch vzoriek moču. Prvá vzorka sa odoberá ráno nalačno a druhá vzorka po vypití roztoku laktulózy po dvoch hodinách.