Slovom alergény označujeme látky, ktoré u citlivých jedincov dokážu vyvolať alergickú reakciu. Alergény sú látkami, ktoré u väčšiny ľudí nevyvolávajú žiadnu reakciu, ani zmeny.

Asi najznámejšie alergény sú peľ a prach, no alergénom môže byť takmer akákoľvek látka. Alergény môžu mať rôznu povahu, ale väčšinou ide o bielkoviny.

Vzdušné alergény

Ide o alergény, ktoré sa prenášajú vzduchom. Sú v ňom rozptýlené v podobe čiastočiek a tie sa dostanú do kontaktu s človekom formou vdýchnutia, dotyku s očami, nosom, alebo kožou.