je bezbolestný, neinvazívny test, ktorým možno diagnostikovať laktózovú intoleranciu na základe stanovenia koncentrácie vodíka vo vydychovanom vzduchu, vznikajúceho v dôsledku poruchy absorbcie laktózy ( mliečneho cukru) v čreve, obyčajne z dôvodu nedostatočnej tvorby enzýmu laktázy.

Na vyšetrenie je vhodné pacienta vopred objednať a informovať pacienta o príprave a priebehu vyšetrenia. Lekár by mal byť informovaný:

 • ak pacient berie nejaké lieky
 • ak trpí ochoreniami pľúc, srdca, má dýchacie problémy, astmu, alebo je alergický na nejaké lieky
 • ak má pacient cukrovku, chronické ochorenia, alebo ak ide o tehotnú pacientku

Príprava pacienta pred vyšetrením:

 • Po dobu 4 týždňov pred vyšetrením neužívať antibiotiká a nepodstúpiť kolonoskopiu a podobné vyšetrenia
 • Po dobu 1 týždňa pred vyšetrením neužívať laxativa a lieky ovplyvňujúce konzistenciu stolice, ani výživové doplnky na báze fruktózy a laktózy
 • Najmenej počas 24 hodín (pri pacientoch so zápchou a možným spomalením priechodnosti tráviaceho traktu počas 2-3 dní) pred vyšetrením držať nasledovnú diétu:
 • Nejesť pomaly stráviteľné jedlá (fazuľu, jedlá obsahujúce prevahu vlákniny), mlieko a mliečne výrobky, obilniny, orechy, ovocie a zeleninu. Nekonzumovať potraviny a nápoje so zvýšeným obsahom fruktózového (kukuričného) sirupu.
 • Počas tohto obdobia sa odporúča jesť ryby a hydinu, ryžu, vajcia, piť vodu.
 • 12 hodín pred vyšetrením nejesť žiadne jedlá, nepiť tekutiny (okrem vody), nekonzumovať alkohol, nežuť ani žuvačky, cukríky. Úplne sa zdržať akejkoľvek konzumácie, okrem čistej vody. (Nemlúvňa nejesť a nepiť najmenej od 3.hodiny rannej)
 • Pacient sa na vyšetrenie dostaví ráno, nalačno, pri dodržaní hore uvedených podmienok. Doma pred vyšetrením si je potrebné umyť zuby, ale najneskôr 2 hodiny pred vyšetrením. 2 hodiny pred vyšetrením už nespať, nefajčiť ani necvičiť
 • Pacient ráno pred vyšetrením nemá brať žiadne predpísané lieky, ale je potrebné ich vziať na ranné vyšetrenie so sebou, užije ich po vypití roztoku.
 • Najmenej 1 minútu pred vyšetrením sedieť v úplnom kľude a pokojne dýchať

UPOZORNENIE: Pokiaľ sa precízne nedodržujú uvedené zásady, senzitivita a špecificita testu môže klesnuť i pod 60%.


Prebieh vyšetrenia:

Na prístroj sa nasadí hygienický náustok. Na prístroji sa zapne 15-sekundové odpočítavanie na zadržanie dychu. Pacient sa zhlboka nadýchne a zadrží dych. Po zaznení signálu pacient nenásilne vydýchne celý obsah svojich pľúc do náustka, približne počas 3-5 sekúnd. Prístroj odmeria množstvo vodíka vo vydychovanom vzduchu. Toto meranie je nultým meraním testu a nameraná hodnota sa zaznačí ako základná hodnota (base line). Po zmeraní základnej hodnoty sa pacientovi podá k vypitiu vlažný roztok laktózy (množstvo laktózy závisí od hmotnosti pacienta a od lekárom preferovanej metodiky).

U detí sa v literatúre doporučuje roztok 1-2 g laktózy na 1 kg hmotnosti pacienta pri 10-20% koncentrácii vo vode. Najčastejšie sa doporučuje neprekročiť u detí 25g v 250 ml vody. Podaná laktóza dieťa zasýti. U dospelých sa spravidla doporučuje roztok 25 g, alebo častejšie 50 g laktózy rozpustenej v 250 – 300 ml vody. (50 g laktózy je množstvo v približne 1 litri mlieka). Pacientovi je vhodné odovzdať v balíčku určené množstvo práškovej laktózy s lyžičkou a pohár s teplou vodou. Pacient si vo vode za stáleho miešania sám laktózu rozpustí. Po zmeraní základnej hodnoty vodíka pacient vypije pripravený roztok laktózy (vychladnutý na teplotu, ktorá je preňho príjemná na pitie).

Počas nasledujúcich 2 hodín meraniami v určitých časových intervaloch analyzujeme množstvo vodíka vo vydychovanom vzduchu. Vodík sa krvou prenáša z tenkého čreva do pľúc vtedy, ak sa laktóza neštiepi pomocou enzýmu laktázy, ale sa rozkladá účinkom anaeróbnych baktérií.
Podľa najčastejšie publikovaných metodík sa doporučuje urobiť prvé meranie po 15 minútach od podania roztoku laktózy, druhé po 30 a ďalej po 60, 90, a 120 minútach. U pacientov s laktózovou intoleranciou obyčajne po 1 hodine začne úroveň vodíka v dychu stúpať, po 90 minúte dosiahne maximum a potom už nestúpa. Ak má pacient príznaky, ktoré by nasvedčovali, že ide o laktózovú intoleranciu, ale po 120 minúte by nenastalo zastavenie stúpania úrovne vodíka, môže mať spomalenú priechodnosť tráviaceho ústrojenstva. Doporučuje sa pokračovať v teste ešte i po 150 minúte, kým nie je dosiahnutie maxima badateľné. Po zaznamenaní ďalšieho nezvyšovania úrovne vodíka v dychu sa test môže ukončiť. Neskôr začne úroveň vodíka klesať. Literatúra uvádza aj zjednodušený test, pri ktorom sa vykoná meranie len po 60, 120 a 180 minútach.

 

Interpretácia:
Pre posúdenie výsledkov sú dôležité 3 hodnoty.

 • Základná hodnota vodíka v dychu
 • Maximálna hodnota vodika v dychu (ich rozdiel indikuje stupeň laktózovej intolerancie)
 • Čas od podania roztoku laktózy po dosiahnutie maxima (indikuje priechodnosť tráviaceho traktu)

Vzostup v maxime o 20 ppm nad základnú hodnotu sa spravidla považuje za pozitívny výsledok. Zvýšenie o 40-80 ppm sa považuje za stredný stupeň, nad 80 ppm za vysoký stupeň laktózovej intolerancie.

 

Praktické doporučenia:
Na naváženie laktózy postačuje i kuchynská váha. Dávky laktózy v balíčkoch po 50g (prípadne i po 10g pre menšie deti) je však výhodné si dať vopred pripraviť do spolupracujúcej lekáne.

Hygienický náustok (trubičku) si pacient môže medzi meraniami uschovať u seba a používať ho počas viacerých meraní testu tak, že svoj náustok sám zastrčí pred meraním do plastového nástavca a ten sa následne zasunie do prístroja.

Vyšetrenie obvykle býva pre pacienta spoplatnené sumou 5-15 €, na niektorých klinikách aj viac. (Vyšetrenie je nad rámec výkonov uhrádzaných zdravotnou poisťovňou, pokiaľ sa nezahrnie pod položku “laktózový test” ktorá môže byť hradená laboratóriám.)

/verzia 2015-III/