Vyšetrenie protilátok z periférnej krviLaboratóriá už poskytujú aj protilátkové testy na zistenie vírusu SARS-CoV-2

Vyšetrenie protilátok z periférnej krvi

Imunitný systém produkuje protilátky ako odozvu na infekciu vírusom SARS-CoV-2. Podľa hladiny typu protilátok možno diagnostikovať štádium ochorenia. Na výber sú dva balíky vyšetrenia.

„Prekonané ochorenie Covid-19“ - protilátky proti S-proteínu
„Psvakcinačné protilátky“ - protilátky proti S-proteínu
Vyšetrenie hladiny protilátok triedy IgG

  • Tento balík je zameraný na potvrdenie prekonanej infekcie.
  • IgG protilátky sa tvoria približne od 14. dňa ochorenia, ale aj u ľudí bez príznakov infekcie. V organizme zostávajú dlhodobo.
  • Vyšetrenie sa odporúča zvoliť len vtedy, ak človek ochorenie prekonal dávnejšie (minimálne pred 3 – 4 týždňami), resp. nebol v nedávnom kontakte s pozitívnym prípadom ochorenia COVID-19.

„Komplexná odpoveď na COVID-19“ – protilátky proti N-proteínu
Vyšetrenie prítomnosti všetkých tried protilátok: IgA / IgM / IgG

  • Tento balík dá odpoveď na to, či je pacient v akútnej fáze infekcie, na konci infekcie, prípadne či ju už prekonal.
  • Kľúčom k identifikácii konkrétnej fázy je rozlíšenie jednotlivých tried protilátok (imunoglobulínov - IgA, IgM, IgG).
  • Protilátky triedy IgM a IgA sa tvoria v akútnej fáze ochorenia približne od 7. dňa začiatku infekcie.
  • Protilátky triedy IgG vznikajú v neskorej fáze ochorenia a pretrvávajú mesiace až roky. Slúžia na potvrdenie prekonanej infekcie.

Ak bude pacientovi dokázaná prítomnosť IgA alebo IgM protilátok, je nevyhnutné vyšetrenie RT-PCR na prítomnosť vírusovej RNA. To je jediným testom na dôkaz prebiehajúcej infekcie.

Cena testu - 45,-€

Výsledok je do cca 2-3dni

Objednať sa na vyšetrenie

Detekcia protilátok – Prekonané ochorenie COVID-19


Kedy a ako je najlepšie testovať na ochorenie COVID-19?

Na 3. – 7. deň po kontakte s infekciou: „testom RT-PCR“ odberom z výteru z hltana a nosohltana.
Na 7. – 15. deň po kontakte s infekciou: kombináciou vyšetrení: „test RT-PCR“ a „Komplexná odpoveď na COVID-19“, definitívne potvrdenie infekcie je vždy vykonané „testom RT-PCR“ z výteru.
Viac ako 15 dní po kontakte s infekciou: vyšetrenie „Komplexná odpoveď na COVID-19“ alebo „Prekonané ochorenie COVID- 19“, v prípade pozitívneho výsledku „Komplexná odpoveď na COVID-19“ je na potvrdenie infekcie nevyhnutné vykonať „test RT-PCR“.

PCR testy u nás nevykonávame (len vo výnimčných prípadoch).


SARS CoV2 – COVID 19 protilátky IgA, IgM, IgG

Klinický význam
Koronavírus SARS CoV2 spôsobuje ochorenie COVID19. Infekcia týmto vírusom sa prejavuje od bezpríznakového priebehu, cez mierne symptómy, horúčku, kašeľ, dýchacie ťažkosti, únavu, kožné prejavy až po respiračné zlyhanie s následkom smrti. Vysoko rizikové skupiny na ťažší priebeh ochorenia sú seniori a ľudia s vážnymi základnými ochoreniami ako chronické pľúcne ochorenia, ochorenia srdcovocievneho systému, obličiek, pečene, cukrovka, obezita a imunosuprimovaní pacienti. Dôkaz protilátok sa neodporúča používať na stanovenie aktívnej infekcie. Tvorba protilátok trvá typicky od 1 do 3 týždňov od infekcie vírusom SARS CoV2. U niektorých jedincov môže byť tvorba protilátok časovo dlhšia ako v typických prípadoch. Nie je známa protektívna hladina protilátok pred reinfekciou. Klinický význam stanovenia spočíva skôr v dodatočnom dohľadaní jedincov s asymptomatickým, prípadne atypickým priebehom ochorenia, alebo kontroly prítomnosti neutralizačných protilátok.

K dispozícii sú dva typy testov:

  1. ELISA (enzýmová imunoanalýza) deteguje prítomnosť protilátok proti nukleokapsidovému N proteínu, ktorý sa nachádza pod obalom vírusu. Jeho prítomnosť sa vyskytuje iba u ľudí po prekonaní infekcie SARS CoV2, prípadne u pacientov očkovaných celoviriónovou vakcínou (oslabený vírus).
  2. CLIA (chemiluminiscencia) deteguje prítomnosť protilátok proti S1 a S2 proteínu, ktorý sa nachádza na povrchu vírusu. Vytvárajú sa ako po prekonaní ochorenia, tak aj po očkovaní mRNA prípadne inými vakcínami. Protilátky proti S1 a S2 proteínom sú neutralizačné a poskytujú ochranu pred reinfekciou. Nie je však známe aká minimálna hladina musí byť prítomná ani ako dlho bude človek chránený pred infekciou resp. reinfekciou.

Predanalytické informácie
Odber plnej krvi do štandardnej gélovej biochemickej skúmavky bez protizrážanlivého prostriedku cca
3-5 ml (krv sa musí zraziť). Transport vzorky pri teplote + 2 °C až + 8 °C do 5 dní. Pri dlhšom skladovaní treba vzorky skladovať pri -20 °C a menej.

Interferencia
ELISA metodika: uvedené koncentrácie vybraných analytov spôsobili zmenu menej ako 15% v intenzite signálu:

Analyt Testovaná koncentrácia
Albumín 60 mg/ml
Bilirubín konjugovaný 0,4 mg/ml
Cholesterol 4 mg/ml
Hemoglobín 10 mg/ml
Triglyceridy 15 mg/ml

CLIA metodika: testovaná koncentrácia vybraných analytov nepreukázala v teste žiadnu interferenciu.

Analyt Testovaná koncentrácia
Biotín 3 500 ng/ml
Triglyceridy 30 mg/ml
Hemoglobín 10 mg/ml
Nekojugovaný bilirubín 0,40 mg/ml
Konjugovaný bilirubín 0,40 mg/ml
Celkový cholesterol 4 mg/ml
Paracetamol 500 mg/ml
Ibuprofen 500 mg/ml

Referenčné rozpätie ELISA
(enzýmová imunoanalýza) pre kvalitatívne IgM, IgA a IgG protilátok proti nukleoproteínu SARS-CoV-2.negatívny výsledok IgA, IgM, IgG
hodnoty < 9 NTUpozitívny výsledok IgA, IgM, IgG
hodnoty > 11 NTU
Referenčné rozpätie CLIA
(chemiluminiscencia) pre kvantitatívne
Stanovenie IgG protilátok S1 a S2 proteínu SARS-
CoV-2.negatívny výsledok IgG
hodnoty < 12 AU/mlpozitívny výsledok IgG
hodnoty ≥ 15 AU/ml
hraničný výsledok IgA, IgM, IgG hraničný výsledok IgG
hodnoty 9 – 11 NTU hodnoty 12 – 15 AU/ml

Referenčné rozpätie aj rozsah merania sa môže meniť pri upgrade na vyššiu generáciu testu.

Literatúra
1. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-at-higher-risk.html
2. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/lab/serology-testing.html
3. Príbalový leták: NovaTec Immunodiagnostica GmbH; Novalisa ® SARS-CoV-2 (COVID-19) IgG ELISA
4. Príbalový leták: NovaTec Immunodiagnostica GmbH; Novalisa ® SARS-CoV-2 (COVID-19) IgM ELISA
5. Príbalový leták: NovaTec Immunodiagnostica GmbH; Novalisa ® SARS-CoV-2 (COVID-19) IgA ELISA
6. Príbalový leták: DiaSorin S.p.A.; LIAISON® SARS -CoV-2 S1/S2 IgG

Imunologická a alergologická ambulancia

Všetkých pacientov objednávame!