Imunitný systém produkuje protilátky ako odozvu na infekciu vírusom SARS-CoV-2. Podľa hladiny typu protilátok možno diagnostikovať štádium ochorenia. Na výber sú dva balíky vyšetrenia.

Balík 1.

„Komplexná odpoveď na COVID-19“ – protilátky proti N-proteínu

Vyšetrenie prítomnosti všetkých tried protilátok: IgA / IgM / IgG

  • Tento balík dá odpoveď na to, či je pacient v akútnej fáze infekcie, na konci infekcie, prípadne či ju už prekonal.
  • Kľúčom k identifikácii konkrétnej fázy je rozlíšenie jednotlivých tried protilátok (imunoglobulínov - IgA, IgM, IgG).
  • Protilátky triedy IgM a IgA sa tvoria v akútnej fáze ochorenia približne od 7. dňa začiatku infekcie.
  • Protilátky triedy IgG vznikajú v neskorej fáze ochorenia a pretrvávajú mesiace až roky. Slúžia na potvrdenie prekonanej infekcie.

Ak bude pacientovi dokázaná prítomnosť IgA alebo IgM protilátok, je nevyhnutné vyšetrenie RT-PCR na prítomnosť vírusovej RNA. To je jediným testom na dôkaz prebiehajúcej infekcie.

Kedy a ako je najlepšie testovať
Na 3. – 7. deň po kontakte s infekciou
Pri negatívnom PCR alebo Ag teste
Na 7. – 15. deň po kontakte s infekciou:
kombináciou vyšetrení: „test RT-PCR“ a „Komplexná odpoveď na COVID-19“,

Cena testu: 60,-€/vyšetrenie

( s interpretáciou imunologa 100,-€ )

Objednať sa na vyšetrenie

Špecializujeme sa na modernú diagnostiku a liečbu alergií.

Balík 2.

„Prekonané ochorenie Covid-19“ - protilátky proti S-proteínu
„Postvakcinačné protilátky“ - protilátky proti S-proteínu

Vyšetrenie hladiny protilátok triedy IgG

  • Tento balík je zameraný na potvrdenie prekonanej infekcie.
  • IgG protilátky sa tvoria približne od 14. dňa ochorenia, ale aj u ľudí bez príznakov infekcie. V organizme zostávajú dlhodobo.
  • Vyšetrenie sa odporúča zvoliť len vtedy, ak človek ochorenie prekonal dávnejšie (minimálne pred 3 – 4 týždňami), resp. nebol v nedávnom kontakte s pozitívnym prípadom ochorenia COVID-19.

Kedy a ako je najlepšie testovať
Na 7. – 15. deň po kontakte s infekciou: pri pozitívnom PCR alebo Ag teste
kombináciou vyšetrení: „test RT-PCR“ a „Komplexná odpoveď na COVID-19“,
Viac ako 15 dní po kontakte s infekciou:
vyšetrenie „Komplexná odpoveď na COVID-19“ alebo „Prekonané ochorenie COVID- 19“,
Pri negatívnom PCR alebo Ag teste

Cena testu: 45,-€/vyšetrenie

( s interpretáciou imunologa 85,-€ )