Alergická nádcha je spôsobená reakciami sprostredkovanými IgE protilátkami na inhalovanej alergény.

Je to jedno z najbežnejších chronických ochorení po celom svete s prevalenciou až 50 percent v niektorých krajinách.1

Často kladené otázky:

Reference:
1. Bousquet J, Anto J M et al. Allergic rhinitis. Nat Rev Dis Primers 2020;6(1):95

191608.AL.EUCZ.CZ.v1.21