Vitamin D sufficiency, a serum 25-hydroxyvitamin D at least 30 ng/mL reduced risk for adverse clinical outcomes in patients with COVID-19 infection / PubMed 2020

Vitamin D sufficiency, a serum 25-hydroxyvitamin D at least 30 ng/mL reduced risk for adverse clinical outcomes in patients with COVID-19 infection / PubMed 2020

Výsledky sledovania od 235 pacientov hospitalizovaných s COVID 19.

Analyzované boli dáta u pacientov s prebiehajúcim COVID-19, pričom 74% z nich malo ťažký priebeh ochorenia a 32,8% malo dostatok vitamínu D. Po štatistickom spracovaní sa zistila asociácia medzi dostatočnou hladinou vitamínu D a znížením závažnosti priebehu COVID 19, úmrtnosťou so vzťahom k vysokému CRP a zvýšeným počtom leukocytov. Len 9,7% pacientov starších ako 40 rokov, ktorý mali dostatočnú hladinu vitamínu D podľahlo na infekciu oproti 20% ktorí mali hladinu pod 30 ng/mL. Významný pokles hladiny CRP, zápalového parametra, popri zvyšnému počtu bielych krviniek predpokladá že dostatok vitamínu D môže napomáhať aj pri imunitnej odpovedi na vírusovú infekciu, redukovaním „cytokínovej búrky“ ktorá je zodpovedná za smrť pacienta.
Záver:

Odporúčame optimalizovať hladinu vitamínu D v celej populácií, ale hlavne u hospitalizovaných pacientov, keďže to má priaznivý účinok na zníženie závažnosti priebehu COVID 19 ako aj zníženie úmrtnosti pacientov.

Odporúčame pravidelné stanovenie hladiny vitamínu D každé 2 mesiace s postupnou úpravou dávkovania vitamínu D (od 10 000 jednotiek denne).

Cena hladiny vitaminu D: 26,- eur