Epoxidová živica

Epoxy Resin

Epoxidová živica pri kontakte s Vašou kožou môže spôsobiť dermatitídu. Niekedy môže trvať dlhší čas (niekoľko dní), kým sa objavia príznaky. Príznaky môžu byť začervenanie, svrbenie, opuchnutie a tvorba pľuzgierov.

Krátkodobý alebo náhodný kontakt by nemal predstavovať problém.

Epoxidová živica sa nachádza v adhezívach, náteroch, farbách a kompozitných materiáloch s vytvrdzovačmi.

Kde sa epoxidová živica nachádza?

Komerčne vyrábané epoxidové živice sú zmesou oligomérov rôznej molekulovej hmotnosti. Nepolymerizované živice sú termoplastické, polymerizované termostabilné. Do surových materiálov sú pridávané farbivá, výplne, decht, UV absorbéry, protihorľavé prímesi, rozpúšťadlá alebo plasticizéry. Epoxidové živice môžu byť zmiešané s formaldehydovými živicami na báze fenolu, urei alebo melamínu. Ročne sa vo svete vyprodukuje 500 000 ton, z toho 45 % sa používa na povrchovú úpravu a zvyšok na konštrukčné účely.

V každodennom živote sú používané ako lepidlá na gumu, kovy, plasty, ale tiež v pigmentoch, výplniach, plastických hmotách, reaktívnych riedidlách a rozpúšťadlách. Tiež sú používané ako adhezíva v trvácich a tvrdých farbách, ktoré sa používajú napríklad na farbenie lodí, elektrickej izolácií, povrchovú úpravu podláh, antikoróznych prípravkov, výplniach na trhliny v betóne a ako prímesi do cementu. Epoxidy sú v nich zmiešané s vytvrdzovačmi, ktoré ich polymerizujú. Ak sa požaduje mimoriadna pevnosť, uhlíkové, sklenené, či nylonové vlákna sa impregnujú epoxidovými živicami.

Preimpregnované sklené vlákna sa používajú na konštrukciu lietadiel a na výrobu plošných spojov. K termoplastickým epoxidovým živiciam sa pridávajú vytvrdzovače (diaminofenyl, metyléndianilín), čím vznikajú termostabilné epoxidové živice.

Najčastejšími senzibilizátormi sú DGEBA epoxidové živice. Sú zodpovedné za 90 % všetkých alergií na epoxidy. Zdrojom sú najčastejšie práškové substancie na prípravu farby. Okrem priameho kontaktu rúk a predlaktí je možná aj aerogénna senzibilizácia tváre, krku a dýchacích ciest výparmi z vytvrdzovačov a riedidiel. Jedným z najčastejších zdrojov profesionálnej senzibilizácie v priemysle je spájanie epoxidových živíc so sklenými vláknami, čo sa využíva v impregnovaní kože a plachtoviny na ochranné fólie a odevy.

Príklady výrobkov:

V práci: pri produkcií foriem, pečiatok, modelov, dvojzložkové farby a adhezíva, preparačné médium v elektrónovej mikroskopií, maliarske a sochárske materiály, epoxidové kompozitné materiály ako tenisové rakety, lyže, dosky plošných spojov, podlahy, podlahové materiály, ochranné leštidlá, nátery, obaly, dentálne materiály, odľahčené materiály.

Epoxidová živica sa môže nachádzať aj v lepiacich páskach, povrchových náteroch, farbách, tmeloch a atramentoch. Môže byť zložkou elektronických súčiastok a dentálnych tmelov.

V domácnosti: dvojzložkové nátery, adhezíva, lepidlá, modely a modelovacie konštrukcie, podlahy a podlahové materiály, ochranné leštidlá, nátery, obaly, maliarske a sochárske materiály, sklolaminát.

Alergénmi sú živica a vytvrdzovač vo nevytvrdených plastoch. Tvrdené plasty sú zriedka problémové.

Ako sa vyhnúť epoxidovej živici?

Nedotýkajte sa a nepracujte s nevytvrdenou epoxidovou živicou a predchádzajte výparom. Nepoužívajte výrobky, ktoré obsahujú epoxidovú živicu alebo príbuzné látky. V prípade, že výrobok neobsahuje informácie o zložení, vyhľadajte informácie o zložení na internete alebo kontaktuje výrobcu.

V prípade, že potrebujete a prídete do styku s epoxidovou živicou, použite špeciálne ochranné rukavice. V domácnosti pri práci s epoxidovou živicou použite radšej nástroje ako nechránené ruky.

Poskytnite informácie Vášmu lekárovi / lekárnikovi, že ste alergický/á na epoxidovú živicu a žiadajte používanie produktov bez obsahu tejto substancie alebo iných alergénov, ktoré môžu spôsobiť reakciu.

Načo si treba dávať pozor?

Vyhýbajte sa týmto látkam:

• Epoxy resin alebo diglycidyl ether of bisphenol A

Môžete reagovať aj na príbuzné látky bisfenolu A založené na epoxidovej živici:

• Bisphenol A-glycidyl methacrylate

• Epoxy resins with diglycidyl ethers of bisphenol F

• Tosylamide epoxy resin