Etyléndiamín dihydrochlorid (EDD)

Ethylenediamine Dihydrochloride

EDD pri kontakte s Vašou kožou môže spôsobiť dermatitídu. Niekedy môže trvať dlhší čas (niekoľko dní), kým sa objavia príznaky. Príznaky môžu byť začervenanie, svrbenie, opuchnutie a tvorba pľuzgierov.

Krátkodobý alebo náhodný kontakt by nemal predstavovať problém.

EDD je látka, ktorá sa používa vo výrobe liečiv a priemyselných zlúčenín.

Kde sa EDD nachádza?

EDD je bezfarebná tekutina, ktorá sa používa ako konzervačná látka, emulgátor a stabilizátor v niektorých liečebných krémoch, v kozmetike a ďalších produktoch.

EDD možno nájsť v bielidlách, liekoch, mazivách a voskoch, ochranných náteroch proti korózií, chelátoch, detergentoch, emulgátoroch, pri katalyzátoroch uretánových pien.

Príklady výrobkov:

V práci a vo výrobe: bielidlá, tlačiarenský atrament, liečivá, polyamíny, polyuretánové peny, lubrikanty, vosky, textilné farbivá, cheláty, karbamáty vo fungicídoch a prídavkoch do gumy, tvrdnúce zmesi v epoxidových živiciach a náteroch, inhibítory korózie a prídavné látky do palív, surfaktanty, emulgátory a dispergátory.

V domácnosti sa EDD veľmi nevyskytuje.

Niektoré antihistaminiká používané v liečbe astmy, sennej nádchy, kinetózy a žíhľavky, môžu krížene reagovať na EDD. Antihistaminiká Vám môžu vyvolať kožnú reakciu rovnako ako aj aminofylínové liečivá používané pri astme, pretože môžu obsahovať EDD ako nečistotu.

Zriedka sa môžu vyskytnúť kožné reakcie na piperazín príbuzné liečivá vrátane niektorých antihistaminík. Ak sa u Vás vyskytne takáto reakcia, konzultujte ju so svojim lekárom.

EDD môžete byť vystavený cez niektoré priemyselné produkty ako rozpúšťadlá, textilné živice, inhibítory, nehrdzavejúce zmesi, epoxy vytvrdzovače a chladiace oleje.

Niektoré produkty rozpustné vo vode môžu obsahovať EDD ako fungicíd. EDD je tiež zložkou niektorých farbív, insekticídov a syntetických voskov.

Ako sa vyhnúť EDD?

Predchádzajte priamemu kožnému styku s chelátormi a látkami používanými vo výrobe karbamátov, vytvrdzovačoch epoxidových žívíc, prídavkov do palív a iných priemyselných produktov.

Používajte ochranné rukavice vyrobené z prírodnej alebo syntetickej gumy alebo PVC.

Poskytnite informácie Vášmu lekárovi / lekárnikovi, že ste alergický/á na EDD a žiadajte používanie produktov bez obsahu tejto substancie alebo iných alergénov, ktoré môžu spôsobiť reakciu.

Načo si treba dávať pozor?

Vyhýbajte sa týmto látkam:

• Ethylenediamine dihydrochloride alebo 1,2-ethanediamine

EDD-podobné látky na ktoré môžete reagovať sú aj:

• Diethylenetriamine (DETA)

• Triethylenetetramine (TETA)

• Dipropylenetriamine (DPTA)

• Tetraethylenpentamine (TEPA)

• Aminophylline

• Piperazine

Ďalšie podobné látky na ktoré môžete reagovať:

• Aminophylline

• Buclizine

• Chlorcyclizine

• Cyclizine

• Hydroxyzine hydrochloride

• Katalyzátory epoxidových živíc (diethylenediamine, dipropylenetriamine, triethylenetetramine, tetraethylenetetramine, trimethylhexamethylenediamine)

• Meclizine

• Antihistaminiká založené na piperazíne (Piperazine)

• Promethazine hydrochloride (HCI)

• Tripelennamine