ASTMA a COVID-19Odporúčania GINA pre COVID-19 a astmu

Aktualizované 26. apríla 2021

GINA Globálna stratégia liečby a manažmentu astmy

COVID-19 a astma

Majú pacienti s astmou zvýšené riziko spojené s ochorením COVID-19 alebo vážnym priebehom COVID-19?
Pacienti s astmou pravdepodobne nemajú zvýšené riziko spojené s ochorením COVID-19 a systematické prieskumy nepreukázali zvýšené riziko vážneho priebehu ochorenia COVID-19 u pacientov s dobre kontrolovanou miernou až stredne ťažkou astmou

Majú pacienti s astmou zvýšené riziko úmrtnosti v súvislosti ochorením COVID-19?
Celkovo pacienti s dobre kontrolovanou astmou nemajú zvýšené riziko úmrtnosti v súvislosti s ochorením COVID-19 x (Williamson, Nature 2020; Liu et al JACI IP 2021)

Riziko úmrtia v súvislosti s ochorením COVID-19 však bolo zvýšené u pacientov, ktorí krátko pred ochorením potrebovali na kontrolu astmy OCS (orálne kortikosteroidy)
(Williamson, Nature 2020) a u hospitalizovaných pacientov s ťažkou astmou (Bloom, Lancet RM 2021).

Aké sú dopady liečby astmy?
Veľmi dôležité je pokračovať v správnej liečbe astmy (ako je popísané v správe GINA) a sústrediť sa na udržiavanie kontroly symptómov, znižovanie rizika závažných exacerbácií a minimalizovanie potreby OCS

Vyskytlo sa v priebehu pandémie viac exacerbácií astmy?
Nie. V mnohých krajinách sa v roku 2020 znížil počet exacerbácií astmy a chorôb spojených s chrípkou. Dôvody nie sú presne známe, ale umývanie rúk, nosenie rúšok a sociálny/fyzický odstup mohli spôsobiť zníženie incidencie ostatných respiračných infekcií vrátane chrípky.

COVID-19 a astma – lieky

Svojim pacientom odporúčajte pokračovať v užívaní predpísaných liekov na astmu, predovšetkým inhalačných kortikosteroidov
U pacientov s ťažkou astmou pokračujte v biologickej liečbe alebo v užívaní orálnych kortikosteroidov, ak im boli predpísané

Znamenajú inhalačné kortikosteroidy (ICS) ochranu v prípade ochorenia COVID-19?
V jednej štúdii hospitalizovaných pacientov s ochorením COVID-19 vo veku ≥50 rokov bolo užívanie ICS u pacientov s astmou spojené s nižšou úmrtnosťou ako u pacientov bez chronického respiračného ochorenia (Bloom,Lancet RM 2021)

Zaistite, aby mali všetci pacienti akčný plán v písomnej forme, v ktorom im bude odporúčané:
Zvýšiť dávku kontrolóru a úľavovej liečby v prípade zhoršenia astmy (pozri správu GINA Box 4 – 2) Ak je to vhodné v prípade exacerbácií ťažkej astmy krátkodobo užiť OCS

Ak je to možné, vyhnite sa používaniu nebulizátorov, aby ste znížili riziko šírenia vírusu
Uprednostňuje sa použitie tlakového inhalátora s dávkovačom a nadstavcom, nie však v prípade život ohrozujúcich exacerbácií
V prípade potreby nasaďte na nadstavec náustok alebo masku

COVID-19 a astma – kontrola infekcie

Nevykonávajte spirometriu u pacientov s potvrdeným alebo predpokladaným ochorením COVID-19, alebo ak sa vo vašej oblasti objavilo komunitné šírenie ochorenia COVID-19
V prípade potreby spirometrie dodržiavajte opatrenia týkajúce sa prenosu aerosólom, kvapôčkami a kontaktom
Ak u pacientov potrebujete informácie o funkcii pľúc, požiadajte ich o sledovanie hodnoty PEF doma

V prípade, že je potrebné vykonať procedúry, pri ktorých sa generuje aerosól, dôsledne dodržujte postupy na kontrolu infekcie
Nebulizácia, kyslíková liečba (vrátane nosových kanýl), indukcia spúta, manuálna ventilácia, neinvazívna ventilácia a intubácia

Dodržujte miestne zdravotné odporúčania o hygienických postupoch a použití osobných ochranných prostriedkov, v prípade nových dostupných informácií vo vašej krajine alebo regióne

Vakcíny proti COVID-19 a astma

Boli skúmané vakcíny proti ochoreniu COVID-19 u pacientov s astmou?
Áno. Mnoho typov vakcín proti COVID-19 bolo predmetom štúdií a používajú sa na celom svete
Časom sa objavia nové dôkazy, vrátane tých, ktoré sa týkajú pacientov s astmou

Sú vakcíny proti COVID-19 bezpečné pre ľudí s alergiami?
Vo všeobecnosti sú alergické reakcie na vakcíny zriedkavé

Vakcíny proti COVID-19 Pfizer/BioNTek a Moderna sa majú podávať v zariadení so zdravotnou starostlivosťou, kde je v prípade potreby možné liečiť anafylaxiu Tieto vakcíny by sa nemali podávať pacientom s anamnézou závažných alergických reakcií na polyetylénglykol alebo na iné zložky vakcíny.

V prípade akýchkoľvek obáv by sa mali pacienti obrátiť na svojich poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

Platia obvyklé preventívne opatrenia pri očkovaní,napríklad:
Opýtajte sa pacienta na anamnézu alergie na ktorúkoľvek zložku vakcíny
Ak má pacient horúčku alebo inú infekciu, oddiaľte očkovanie až do doby, kedy bude zdravý

V súčasnosti, na základe rizíka prínosov a s platnosťou vyššie uvedených opatrení, GINA odporúča podanie vakcíny proti COVID-19 pacientom s astmou

Vakcíny proti COVID-19 a astma

Očkovanie proti COVID-19 a biologická liečba
Odporúčame, aby sa biologická liečba a vakcína proti COVID-19 nepodávali v rovnaký deň,
aby bolo možné jednoduchšie rozlíšiť nežiaduce účinky obidvoch látok

Po očkovaní proti COVID-19
Aktuálne americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) odporúča ľuďom s dokončeným očkovaním proti COVID-19, aby naďalej používali ochranu dýchacích ciest na miestach, kde sa vyskytuje veľa ľudí. Viac informácií nájdete tu

Očkovanie proti chrípke
Pripomeňte pacientom s astmou aby sa dali zaočkovať každoročnou vakcínou proti chrípke

Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) odporúča 14-dňový odstup medzi očkovaním proti COVID-19 a očkovaním proti chrípke

GINA bude aktualizovať nové odporúčania v prípade COVID-19 a astmy po tom, ako budú dostupné nové údaje