PODPORNÁ LIEČBA PRI ĽAHKOM PRIEBEHU COVID- 19

 

Nutraceutikum
(denné dávky)
Prevencia
COVID-19
COVID-19
mierny priebeh
KontraindikácieNežiaduce účinky
vitamín C2x 1000 mg2-3 x 2000 mg-deficit G6PD, hemosideróza, hemochromatóza, obličkové oxalátové kamene;
-predávky > 2000 mg gravidita, kojenie história obličkového zlyhania
plynatosť, hnačka; pri deficite G6PD hemolýza;
-pri poruche oxalátového metabolizmu zvýšené vylučovanie vápnika a tvorba oxalátových obličkových kameňov
vitamín D1000 IU -3000 IU4000-10000 IUZvýšený vápnik v krvi, hyperparatyreóza(zvýšená funkcia príštitných teliesok), malabsorbčný syndróm (nedostatočné vstrebávanie živín), sarkoidóza, lymfómy, granulomatózy;
-pre megadávky gravidita; opatrne pri obličkových kameňoch
Bolesti hlavy, únava, nauzea,
Zvýšenie vápnika v krvi, zvýšené vylučovanie vápnika močom, obličkové kamene
zinok15-50 mg100 mgnie sú známe;
žiadne riziko pri krátkodobom užívaní zvýšených dávok, tak ako sú uvedené
Pocit na zvracanie, hnačka, závrat, kovová chuť v ústach;
dlhodobé veľmi vysoké dávky vedú k deficitu medi v tele
selén100 μg -200 μg200-300 μgHypotyreóza (nedostatočná funkcia štítnej žlazy) a struma z nedostatku jódu, nemelanómové nádory kože
!dávky > 900 μg sú toxické pri dlhodobom užívaní
cesnakový zápach z úst, kovová chuť v ústach, pocit na zvracanie, vracanie, únava, emočná instabilita, padanie vlasov
kvercetín250 mg2x 250 mgžiadne pri uvedených dávkach
!megadávky môžu pri obličkových ochoreniach viesť k zlyhaniu obličiek
Bolesti hlavy,
parestézie (pocitové zmeny)končatín
!nie je dostatok dát pre obdobie gravidity a dojčenia
N-acetylcysteín2x 600 mg2x1200mgžiadne (alergia po podaní v minulosti)Bolesti hlavy, tinitus (pískanie v ušiach), hnačka, vyrážka, tachykardia (bušenie srdca), hypotenzia (nízky tlak)
melatonín6 mg
na noc
10 mg na nocfibromyalgia, šoférovanie a obsluha strojov, gravidita a laktáciaSedácia (útlm), ospalosť

PODPORNÁ LIEČBA PRI ĽAHKOM PRIEBEHU COVID- 19PODPORNÁ LIEČBA
PRI ĽAHKOM PRIEBEHU COVID- 19 VIAC INFO >>

(Postupy pre manažment pacientov s COVID-19 sú verejne dostupné na stránkach Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (MZSR). Usmernenia ohľadne vitamínov či minerálov sú podrobnejšie rozpracované v aktualizovanej verzii pre chorých na Oddeleniach anesteziológie a intenzívnej medicíny)

Detailné odporúčania pre preventívne podávanie nutraceutík, ale aj ich konkrétnu aplikáciu v každej fáze ochorenia sú voľne dostupné vo forme protokolu vypracovaného americkými expertami pre urgentnú medicínu. Marik P. EVMS COVID-19 management protocol. An overview of the MATH+ and I-MASK+ protocols 27.12.2020 https://www.evms.edu/covid-19/covid_care_for_clinicians/

VIA PRACTICA – Moderný časopis pre lekárov prvého kontaktu – spracované podľa autora článku MUDr. Ivana Vargu, PhD.

Odborný recenzovaný časopis VIA PRACTICA je zameraný postgraduálne, s dôrazom na informácie využiteľné v praxi lekárov. Slúži medicínskej verejnosti na získavanie prehľadu o vývoji v širokom spektre medicínskych odborov: poskytuje nezávislé informácie na základe EBM o najnovších poznatkoch a postupoch v prevencii, diagnostike a terapii ochorení. Súčasťou časopisu je autodidaktický test s možnosťou získania CME kreditov.

Spozorované fi Pasque, dodavateľ vitamínu C na infúzne podávanie

ilustračné foto zdroj: pexels.com