Posilňujúca akútna liečba imunitného systému.
Viac info
minimálne nad hladinou 30 ng/mL znižuje riziko závažného priebehu COVID-19. Výsledky sledovania od 235 pacientov hospitalizovaných s COVID 19.
Viac info
V našom centre používame liečbu (ale aj prevetívne) vysokými dávkami vitamínu C infúziami už skoro 10 rokov.
Viac info
Vitamín C: podporná infúzna liečba pri ochorení COVID-19
Viac info
Celosvetová pandémia koronavírusu dramatickým spôsobom zasiahla do života ľudí a neustále sa zvyšujúce počty infikovaných a obetí viedli k mnohým radikálnym opatreniam s cieľom zastaviť tento hrozivý trend.
Viac info
Štandardy pre všeobecných lekárov: Cesta pacienta pri liečbe COVID-19
Viac info
Prevencia a podporná liečba COVID-19 pomocou nutraceutík v ambulantnej praxi
Viac info
PODPORNÁ LIEČBA PRI ĽAHKOM PRIEBEHU COVID- 19
Viac info