Neomycín, Neomycínsulfát

Neomycin, Neomycin sulphate

Neomycín pri kontakte s Vašou kožou môžu spôsobiť dermatitídu. Niekedy môže trvať dlhší čas (niekoľko dní), kým sa objavia príznaky. Príznaky môžu byť začervenanie, svrbenie, opuchnutie a tvorba pľuzgierov.

Krátkodobý alebo náhodný kontakt by nemal predstavovať problém.

Kde sa neomycín nachádza?

Neomycín je rozšíreným aminoglykozidovým antibiotikom. Je určený najmä na lokálne použitie, niekedy sa podáva aj celkovo. Nachádza sa v rôznych krémoch, zásypoch, mastiach, očných a nosových kvapkách. Niekedy býva kombinovaný s kortikosteroidom. Neomycín ako súčasť kŕmnych zmesí je v krajinách EU zakázaný.

Príklady výrobkov:

V práci: veterinárne lieky na kožu, oči a uši, lokálne antibiotiká na kožu, oči a uši.

V domácnosti: lieky prvej pomoci, prípravky proti infekcií kože, očí a uší, spolu s inými antibiotikami môže byť neomycín použitý proti svrbeniu a opuchom, antibiotické krémy, masti, ušné a očné lieky, veterinárne lieky.

Niektorí ľudia s kontaktnou alergiou na neomycín reagujú aj na framycetín, bacitracín alebo gentamicín. Môže sa objaviť aj reakcia na injekčne podávané antibiotikum akým je kanamycín.

Ako sa vyhnúť neomycínu?

Nepoužívajte výrobky, ktoré obsahujú neomycín. V prípade, že výrobok neobsahuje informácie o zložení, vyhľadajte informácie o zložení na internete alebo kontaktuje výrobcu.

Vždy skontrolujte predpísané antibiotiká či neobsahujú neomycín.

Ak potrebujete prísť do styku s neomycínom, používajte ochranné rukavice. Rukavice vyrobené z vinylu, prírodnej alebo syntetickej gumy sú vhodné na prácu s neomycínom alebo s jeho preparátmi.

Poskytnite informácie Vášmu lekárovi / lekárnikovi, že ste alergický/á na neomycín a žiadajte používanie produktov bez obsahu tejto substancie alebo iných alergénov, ktoré môžu spôsobiť reakciu.

Načo si treba dávať pozor?

Vyhýbajte sa týmto látkam:

• Neomycin sulfate

• Neomycin B sulfate

Môžete tiež reagovať na iné antibiotiká príbuzné neomycínu alebo užívané spolu s neomycínom:

• Framycetin

• Bacitracin

• Gentamycin

Môžete tiež reagovať na niektoré injekčne podávané antibiotiká príbuzné neomycínu:

• Kanamycin

• Mycifradin

• Sisomycin

• Paromomycin

• Streptomycin

• Butirosin

• Spectinomycin

• Fradiomycin