Pod pojmom kontaktná kožná alergia sa rozumie alergická reakcia, ku ktorej došlo následkom kontaktu kože s alergénom.

Mnoho alergických reakcií – napríklad alergia na peľ, alebo potravinová alergia môže mať ako jeden z príznakov aj kožné reakcie – svrbenie, žihľavku, začervenanie.

Kontaktná kontaktná kožná alergia však vzniká po kontakte alergénu s kožou. Napríklad použitie šampónu môže mať za následok svrbenie hlavy, použitie krému spôsobí začervenanie kože. Vzhľadom na to, že dnes prichádza naša koža do styku s množstvom chemikálií, môže kožnú alergiu u citlivého človeka spustiť mnoho látok. Kozmetika, prípravky osobnej hygiény, parfémy, pracie a avivážne prípravky… To je len telegrafický výpočet prípravkov z domácnosti.

Kontaktnú kožnú alergiu môžu vyvolávať aj predmety, ktoré sa bežne dotýkajú kože. Často sú to kovy – napríklad nikel, kobalt ktorý sa nachádza v hodinkách, bižutérií – často aj nekvalitné zlato či striebro, gombíky, spony podprsenky. Dnes moderný piercing môže spôsobiť ťažkosti rovnako, ako niektoré druhy tetovania. Do úvahy prichádzajú aj rôzne kovové implantáty – napríklad protézy kĺbov. Za zváženie stojí aj alergologické vyšetrenie pred vložením prsných implantátov ak vieme ich presné chemické zloženie.

V súčasnosti vykonávame testovanie na kožnú alergiu pomocou diagnostických sád, napríklad TRUE TEST®. Je to štandardizovaná súprava najčastejšie používaných látok, ktoré zvyknú u citlivých ľudí vyvolať alergickú reakciu pri kontakte s kožou. Výhoda tohto testu je tá, že ak sa ukáže, že máte kožnú alergiu, budete vedieť na akú látku konkrétne ste citliví. Po absolvovaní testu potom už viete že vám budú robiť ťažkosti akékoľvek prípravky, ktoré obsahujú, napríklad, Parafenyléndiamín. Stačí potom čítať zloženie kozmetických prípravkov a predídete ťažkostiam so šampónmi, farbami do vlasov, či dočasnými tetovážmi.

Test na kožnú alergiu sa vykonáva na chrbte.

Test na kožnú alergiu

Na chrbát sa nalepia nálepky obsahujúce plôšky s alergénmi. Po dvoch dňoch sa odstránia a lekár odčíta výsledky. Vyšetrenie je bezbolestné a bezproblémové.

Test na kožnú alergiu štandardne sleduje precitlivelosť pacienta na všetky z 24 nasledujúcich látok. V prípade, že máte podozrenie na alergiu na konkrétny produkt, napríklad mydlo, alebo krém, môžete ho priniesť do našej ambulancie a otestujeme vás priamo na ten ktorý výrobok.

1. Nikel, Nikelsulfát

Nikel je kovom používaným v mnohých zliatinách a chemických zlúčeninách. Nikel je všadeprítomným alergénom, ktorého zdrojom sú bižutéria a kovové súčasti odevov, kovové pracovné nástroje a predmety dennej potreby, stavebné a konštrukčné materiály (cement). Je používaným kovom v automobilovom (antikorózne zliatiny), sklárskom (chemikálie na zrkadlá), chemickom, strojárskom (prísada do olejov a chladiacich kvapalín), elektrotechnickom priemysle (akumulátory, spájkovanie). V medicínskej praxi je súčasťou akupunktúrových a injekčných ihiel, zubných strojčekov a implantátov, zubných protéz, ortopedických pomôcok na osteosyntézu, endoprotéz.

Za potraviny bohaté na nikel sa považujú vnútornosti, haringy, mušle, sója, sójové mlieko, špenát, strukoviny, cesnak, kel, figy, ananás, maliny, slivky, ovocné konzervy, čokoláda, kakao, čaj z automatov, marcipán, mandle, oriešky, slnečnicové jadrá a prášok na pečenie.

2. Alkohol ovčej vlny – Lanolín

Lanolín je prirodzený produkt z ovčej vlny, ktorý pozostáva z komplexu esterov a polyesterov vysokomolekulových alkoholov a mastných kyselín. Zloženie je v jednotlivých regiónoch rôzne. Alkoholy ovčej vlny sú komplexom zmesi esterov alkoholov a mastných kyselín získaných hydrolýzou mastnej, voskovej frakcie ovčieho rúna.

Lanolín je súčasťou lokálne používaných liekov a kozmetík, lakov, antikoróznych prípravkov, tlačiarenských atramentov, rezných kvapalín, prípravkov na impregnáciu textílií a kože, lyžiarskych voskov a materiálov na izoláciu káblov. Rizikovou skupinou sú ľudia s chronickými vredmi predkolenia, na zdravej koži je alergia na lanolín napriek častému výskytu v kozmetike vzácna.

3. Neomycín, Neomycínsulfát

Neomycín je rozšíreným aminoglykozidovým antibiotikom. Je určený najmä na lokálne použitie, niekedy sa podáva aj celkovo. Nachádza sa v rôznych krémoch, zásypoch, mastiach, očných a nosových kvapkách. Niekedy býva kombinovaný s kortikosteroidom. Neomycín ako súčasť kŕmnych zmesí je v krajinách EU zakázaný.

4. Chróm

Chróm je jedným z najrozšírenejších kovov. Rozlišuje sa trojmocný (Cr3+) a šesťmocný (Cr2O-7) chróm. Trojmocný chróm sa do kože dostáva ťažko a viaže sa na bielkoviny na povrchu kože, zatiaľ čo šesťmocný sa do kože dostane ľahko, ale ťažšie sa viaže na bielkoviny. Na bunkovej úrovni organizmus vytvára alergie na oba typy chrómu.

Hlavným zdrojom kontaktnej precitlivenosti na chróm je cement. V poslednom období sa registruje pokles jej výskytu, najmä v súvislosti s rozširujúcou sa výrobou cementu obsahujúceho sulfid železnatý, ktorý redukuje hladinu šesťmocného chrómu. Ďalšími potenciálnymi zdrojmi sú farbená koža, antikorózna farba, nehrdzavejúca legovaná oceľ (spolu s niklom a železom), impregnačné látky na drevo, hlavičky zápaliek, chladiace a galvanizačné zmesi, odmasťovadlá, zváranie, tlačiarenstvo, lepidlá, vnútorná vrstva boilerov, magnetofónové pásky, pokovovanie, vytvrdzovače a živice používané v leteckom priemysle, zjasňovače bielizne a čistiace prostriedky.

Chróm v chromočinenej koži možno nahradiť hliníkom, v žiaruvzdorných materiáloch na vymurovanie rotačných pecí vo výrobe cementu výrobkami bezchromitými so spinelom hlinitým.

5. Zmes „-kaínov“

Zmes pozostáva z 3. substancií:

 • Benzokaín
 • Tetrakaín
 • Dibukaín

Benzokaín, etylester kyseliny paraaminobenzeovej (PABA) a používa sa ako lokálne anestetikum, podobne ako tetrakaín. Nachádza sa v liekoch proti nachladnutiu, analgetikách, antiseptikách, v prostriedkoch na liečbu bradavíc, antihemoroidálnych liekoch, v prípravkoch na dezinfekciu kože.

6. Vonné látky – fragrance mix

Parfémy (vonné látky) sú organické substancie s charakteristickou, zvyčajne príjemnou vôňou. Sú všadeprítomné a nachádzajú sa vo všetkých parfémovaných produktoch. Zdrojom sú nielen kozmetiká, ale aj detergenty, zjemňovače, prostriedky pre domácnosť, kde parfémy potláčajú nepríjemný pach surovín, produkty na ústnu hygienu, papier, pracie prostriedky a aviváž a prísady v potravinárstve. V priemyselnej sfére sa parfémové substancie nachádzajú v rezných kvapalinách, kvapalinách na elektrogalvanizáciu, farbivách, gume, prísadách a v kvapalinách na klimatizáciu.

V parfumérskom priemysle sa používa asi 3000 substancií, ktoré sa rozdeľujú na:

 1. prírodné látky z rôznych častí rastlín, ktorých je asi 300-400
 2. substancie živočíšneho pôvodu – ambra z veľryby, pižmo zo semenníkov jeleňa, kastoreum zo žliazok bobra, extrakt z včelieho vosku-beeswax absolute a extrakt zo žliazok cibetky – cibet
 3. 2500 syntetických produktov

Jeden parfém môže obsahovať viac než 200 individuálnych substancií. Viac než 100 vonných látok bolo identifikovaných ako alergény.

Fragrance mix je zložený z 8. najčastejších alergénov:

 • škoricový aldehyd
 • škoricový alkohol
 • amylškoricový aldehyd
 • eugenol
 • isoeugenol
 • hydroxycitronellal
 • geraniol a
 • extrakt z dubového lišajníka

7. Kolofonia

Kolofonia je prírodná substancia, ktorá vzniká ako reziduálny produkt destilácie prchavých olejov z oleoživíc získaných z rodu Pinaceae. Zloženie sa líši v závislosti na spracovaní.

Rozoznávame 3 druhy kolofonií:

 • gumové živice pripravované z vrcholkov stromov
 • drevené živice získavané z odumretých pňov borovice
 • olejové živice získavané z pulpy kmeňov borovíc

Kolofonia obsahuje asi 90 % živicových kyselín a 10 % neutrálnych zložiek. Za alergény sa považujú oxidačné produkty kyseliny abietovej a dehydroabietovej a niektoré živicové kyseliny.

Deriváty kolofonie sa nachádzajú vo výrobkoch z umelej gumy, v podlahových krytinách, farbách, glazúrach, voskoch na lyže, v stomatologických cementoch a odtlačkových hmotách. Prírodné živice sa používajú na natieranie sláčikov strunových nástrojov. V kozmetikách sa kolofonia môže vyskytovať v depilačných prípravkoch, vlasovej kozmetike, mejkapoch, mascare. Napriek zavedeniu akrylátov sa stále nachádza v adhezívach, kde sa vyžaduje silný adhézny efekt. V elektronickom priemysle sa používa ako vodič a môže spôsobovať profesionálne ekzémy u pracovníkov.

8. Epoxidová živica

Asi 95 % epoxidových živíc je zložené z glycidiléterovej skupiny vzniknutej reakciou bisfenolu A s epichlorhydrínom. Nízkomolekulové epoxidové živice (pod 900) sú tekuté až polotuhé, živice s vysokou molekulovou hmotnosťou sú tuhé.

Komerčne vyrábané epoxidové živice sú zmesou oligomérov rôznej molekulovej hmotnosti. Nepolymerizované živice sú termoplastické, polymerizované termostabilné. Do surových materiálov sú pridávané farbivá, výplne, decht, UV absorbéry, protihorľavé prímesi, rozpúšťadlá alebo plasticizéry. Epoxidové živice môžu byť zmiešané s formaldehydovými živicami na báze fenolu, urei alebo melamínu. Ročne sa vo svete vyprodukuje 500 000 ton, z toho 45 % sa používa na povrchovú úpravu a zvyšok na konštrukčné účely.

V každodennom živote sú používané ako lepidlá na gumu, kovy, plasty, ale tiež v pigmentoch, výplniach, plastických hmotách, reaktívnych riedidlách a rozpúšťadlách. Tiež sú používané ako adhezíva v trvácich a tvrdých farbách, ktoré sa používajú napríklad na farbenie lodí, elektrickej izolácií, povrchovú úpravu podláh, antikoróznych prípravkov, výplniach na trhliny v betóne a ako prímesi do cementu. Epoxidy sú v nich zmiešané s vytvrdzovačmi, ktoré ich polymerizujú. Ak sa požaduje mimoriadna pevnosť, uhlíkové, sklenené, či nylonové vlákna sa impregnujú epoxidovými živicami.

Preimpregnované sklené vlákna sa používajú na konštrukciu lietadiel a na výrobu plošných spojov. K termoplastickým epoxidovým živiciam sa pridávajú vytvrdzovače (diaminofenyl, metyléndianilín), čím vznikajú termostabilné epoxidové živice.

Najčastejšími senzibilizátormi sú DGEBA epoxidové živice. Sú zodpovedné za 90 % všetkých alergií na epoxidy. Zdrojom sú najčastejšie práškové substancie na prípravu farby. Okrem priameho kontaktu rúk a predlaktí je možná aj aerogénna senzibilizácia tváre, krku a dýchacích ciest výparmi z vytvrdzovačov a riedidiel. Jedným z najčastejších zdrojov profesionálnej senzibilizácie v priemysle je spájanie epoxidových živíc so sklenými vláknami, čo sa využíva v impregnovaní kože a plachtoviny na ochranné fólie a odevy.

9. Chinolín mix

Zmes: cliochinol, chlorchinadol

Cliochinol – nachádzal sa vo vazelíne, bol nahradený zmesou cliochinolu a chlorchinadolu. Obe substancie majú antibakteriálny a fungicídny účinok a sú používané v krémoch a mastiach s antimikrobiálnym účinkom. Používajú sa zväčša v 3 % koncentrácií a často sa kombinujú s lokálnymi kortikosteroidmi. Cliochinol sa používa tiež na perorálne použitie. V lekárenskej terminológií sa používa viacero synonym: chloroiodoquine, cliochinolum, iodochlorhydroxyquin, iodochlorhydroxyquinoline, 5-chloro-7-iodoquinolin-8-ol (Vioform).

10. Peruánsky balzam

Peruánsky balzam je prírodný živicový balzam vytekajúci po skarifikácií kôry stromu rastúceho v strednej Amerike Myroxylon pereirae. Je zložený z esenciálneho oleja a živice. Presné zloženie nie je známe, obsahuje 30-40 % živíc neznámeho zloženia, zvyšných 60-70 % sú známe substancie:

 • benzylbenzoát
 • benzylcinamát
 • škoricová kyselina
 • kyselina benzoová
 • vanilín, arnesol (používaný v deodorantoch)
 • nerolidol

Mnohé parfémové substancie a potravinové aditíva (vanilka, škorica, klinčeky, oranžády, kola, vermut, curacao) obsahujú tieto komponenty a môžu teda skrížene reagovať s peruánskym balzamom. Niektoré zložky majú antimikrobiálne účinky a môžu byť obsahom konzervancií.

11. Etyléndiamín dihydrochlorid (EDD)

EDD je substancia používaná na výrobu rozličných liečiv a priemyselných zmesí. EDD je bezfarebná tekutina, ktorá sa používa ako konzervačná látka, emulgátor a stabilizátor v niektorých liečebných krémoch, v kozmetike a ďalších produktoch.

EDD možno nájsť v bielidlách, liekoch, mazivách a voskoch, ochranných náteroch proti korózií, chelátoch, detergentoch, emulgátoroch, pri katalyzátoroch uretánových pien.

12. Kobalt, Kobalt chlorid

Kobalt je kožný a respiračný alergén. 75 % svetovej produkcie kobaltu je používané na výrobu zliatin. Je vedľajším produktom pri ťažbe niklu a medi. Vyskytuje sa tiež v tvrdých zliatinách používaných na rezanie a obrábanie kovov, karbidoch, dentálnych zliatinách, pri opracovávaní diamantov, farbách, magnetoch, adhéznych hmotách a pri elektrogalvanizácií. Kobaltové zliatiny s viac ako 10 % chrómu sú rezistentné voči korózií, po pridaní molybdénu nachádzajú využitie ako chirurgické implantáty a dentálne protézy. Ako kobalt naftenát a oleát je používaný ako vysušovacia zložka v povrchových náteroch a farbách, tlačiarenskych atramentoch alebo ako kontaktný katalyzátor v polyesterových živicových systémoch. Prítomnosť kobaltu je uvádzaná v alkalickej hrnčiarskej hline, činskych rastlinách a potravinách pre zvieratá.

Je tiež zožkou vitamínu B12. Ovocie, mäso, zelenina a cereálie sú ako hlavný zdroj tohto vitamínu zároveň hlavným zdrojom kobaltu. Kobalt reaguje pomaly s potom, čím vzniká divalentný ión, ktorý je silným alergénom.

13. PTBP živica (paraterciárna butylfenol-formaldehydová živica)

PTBP živica je látka zo skupiny syntetických živíc, ktoré vznikajú najčastejšie kondenzáciou fenolu, rezorcinolu a formaldehydu. Tieto živice sú zložené zo stoviek zlúčenín, mnohé sú chemicky neidentífikovateľné. Celkovo bolo identifikovaných 14 produktov so senzibilizačným potenciálom. Formaldehyd nie je hlavným senzibilizátorom. Hlavnými alergénmi sú:

 • 2-metylol-p-terciárny butylfenol (2-MPTBP)
 • 2,6 dimetylol-p-terciárny butylfenol (2,6 MPTBP)
 • 4,4 ‚-dihydroxy(hydroxymetY/}-difenyl metán.

Využíva sa ako adhezívum, s rýchlou a pevnou lepivosťou, ktorú si udržuje aj pri vysokej teplote. Pre svoju ohybnosť sa používa ako lepidlo v kožiarskom a obuvníckom priemysle, pri lepení laminovaných povrchov a je súčasťou neoprénu (umelej gumy) a lepidiel na báze neoprénu (Chemoprén).

Butylfenolformaldehydové lepidlá sa používajú na lepenie gumy na gumu a humy na kov, na lepenie gumových tesnení v automobiloch, ako tesniace tmely v murive a podobne. PTBP živica sa nachádza tiež v nábytku, adhezívnych páskach, nálepkách a používa sa na lepenie čalúnení automobilov a podlahových krytín. Vyskytuje sa v adhezívach na umelé nechty. Je príčinou profesionálnych a neprofesionálnych ekzémov, napríklad u pracovníkov pri výrobe topánok. Takto môžu v gumárenských závodoch vznikať ekzémy tváre, viečok, nosa, v zákolení a predkolení.

14. Parabény

Parabény – estery parahydroxybenzoovej kyseliny – sú najrozšírenejšie konzervanciá v potravinárstve, kozmetikách a liekoch. Asi jedna tretina kozmetík obsahuje parabény. V kombinácií majú synergický antimikrobiálny efekt. V kozmetikách sa vyskytujú v koncentrácií 0,1-0,3 %, ktorá má nízky senzibilizačný potenciál.

15. Carba mix

Obsahuje 3 substancie:

 • Diphenylguanidín
 • Zinok-dibutylditiokarbamát
 • Zinok-dietylditiokarbamát

Tieto chemikálie sa používajú pri vulkanizácií gumy ako urýchľovače. Zvyšujú pomer skrížených sulfidových väzieb medzi hydrokarbónovými reťazcami surovej gumy a slúžia tiež ako donory síry. V plne vulkanizovanej gujme zostávajú pozostatky nezreagovaných urýchľovačov. Časť z nich časom migruje spolu s inými gumárenskými chemikáliami na povrch finálneho výrobku. Premytím tenkých výrobkov sko sú rukavice alebo kondómy v horúcej vode je možné eliminovať veľkú časť týchto tiuramových pozostatkov.

16. Mix čiernej gumy

Mix čiernej gumy pozostáva z nasledujúcich substancií:

 • N-isopropyl.N´-fenyl-p-fenyléndiamín (IPPD)
 • N-cyklohexyl-N´-fenyl-p-fenyléndiamín (CPPD)
 • N,N´-difenyl-p-fenyléndiamín (DPPD)

Tieto zlúčeniny sa pridávajú do gumy pred vulkanizáciou s cieľom zabrániť postupnej oxigenácií a ozonácií gumy, ktorá sa prejavuje praskaním a mrvením starej gumy. Tieto deriváty sa pridávajú najmä do gumy, ktorá je vystavená mechanickej záťaži ako sú pneumatiky alebo gumové súčasti strojov v priemyselnej sfére.

Okrem tradičných zdrojov v mechanicky zaťažovanej gume sa IPPD nachádza v loptách na squash, držadlách na motocykloch, topánkach, remienkoch na hodinky, gumových náramkoch, zakrivovačoch rias, kábloch a ortopedických bandážach.

17. MCI/MI (Methylchloro- a methylisothiazolinon) (Kathon CG®)

Izotiazolíny sú aktívne zložky v Katóne CG® široko používaného kozmetického konzervancia. Táto zmes je v pomere 3:1.

Sú učinným biocídom v kozmetike obsahujúcej vodu, dezinfekčných a čistiacich prostriedkoch, prostriedkoch pre domácnosť, priemyselných produktoch ako kovoobrábacie a rezné kvapaliny, latexové emulzie a pod.

18. Quaternium-15

Quaternium-15 je uvoľňovač formaldehydu používaný najmä ako konzervans v kozmetikách, liečivách a v priemysle (politúry, farby, tmely). V častosti používania konzervačných látok je na 7. mieste. Podobne ako iné uvoľňovače sa môže vyskytovať v priemysle a v prostriedkoch pre domácnosť. Chemicky sa jedná o lineárne alebo cyklické polyméry formaldehydu, z ktorých sa formaldehyd uvoľňuje najmä v závislosti od pH a teploty. Alergia môže vzniknúť na vlastnú molekulu alebo na uvoľnený formaldehyd. Profesionálne dermatitídy sú vzácne, môžu sa vyskytnúť u kaderníkov.

19. Merkaptobenztiazol

Merkaptobenztiazol (MBT) je chemikália, ktorá sa pridáva pred vulkanizáciou do gumy. Medzi zdroje MBT patria gumené rukavice, držadlá, masky, elastické obväzy, kozmetické špongie ale aj negumové výrobky ako rezné kvapaliny, pomády, chladiace zmesi, fungicídy, adhezíva a veterinárne lieky.

20. Parafenyléndiamín (PFD)

PFD je bezfarebná zlúčenina používaná ako medziprodukt vo vlasových farbivách. Je oxidovaný peroxidom vodíka a vo vlase polymerizovaný. Spôsobuje kontaktné alergie jednak u kaderníkov ako aj u klientov. V posledných rokoch sa objavuje ako prísada dočasných tetováží na báze rastliny

Henna (Lawsonia inermis).

Podporným senzibilizačným faktorom je iritácia rúk vysušovaním, šampónmi a prípravkami na trvalú onduláciu. Polymerizované farbivo stráca alergenicitu, v ojedinelých prípadoch sa však môžeme stretnúť s osobou reagujúcou na zafarbené vlasy inej osoby. Na minimalizáciu rizika sa odporúča starostlivé odstránenie zbytkov farby a používanie ochranných rukavíc.

21. Formaldehyd

Formaldehyd je všadeprítomný alergén vyskytujúci sa v priemysle, v domácnosti a v medicíne. Táto zlúčenina je tiež prítomná v mnohých produktoch vrátane uvoľňovačov formaldehydu, polymerizovaných plastov, rezných kvapalinách, liekoch, prostriedkoch pre domácnosť, kozmetikách a detergentoch. V priemysle sa používa ako východiskový produkt pri výrobe umelých hmôt a živíc, predovšetkým na báze močoviny, fenolu a melamínu (Umacol, Umakart, tmel OB, bakelity, novolaky, rezoli a iné). Tieto syntetické živice sa potom používajú ako spojivo pre drevotrieskové dosky, na povrchové úpravy a ako izolačné peny. Z nich sa tiež vyrábajú rámy okuliarov, telefónne slúchadlá a pod.

Je súčasťou ustálovačov, suchého liehu a prostriedkov na ochranu rastlín a ničenie škodcov. Kozmetický priemysel používa nízke, ale účinné koncentrácie, ktoré neprekračujú 0,2 % a používajú sa takmer výlučne vo vodou zmývateľných („rinse-off“) výrobkoch. V posledných rokoch bol formaldehyd nahradený inými konzervanciami ako MCI/MI (Kathon CG®).

22. Merkapto mix

Merkapto mix je zložený z nasledujúcich 3. zlúčenín:

 • N-cyklohexyl-2-benzotiazol sulfenamid (CBS)
 • 2,2´-dibenzotiazyl disulfid (MBTS)
 • Morfolinyl merkaptobenztiazol (MBS)

Tieto chemikálie sú pridávané do gumy ako akcelerátory pred vulkanizáciou a podobne ako tiuramy sú prítomné vo všetkých gumárenských produktoch. Medzi zdroje alergénov patria gumené rukavice, držadlá, masky, elastické obväzy, kozmetické špongie ale aj negumové výrobky ako rezné kvapaliny, pomády, chladiace zmesi, fungicídy, adhezíva a veterinárne lieky.

23. Tiomersal

Tiomersal sa kedysi používal v rozličnej kozmetike, lokálnych prípravkoch a vakcínach, ale dnes je odstraňovaný z väčšiny produktov. Tiomersal je ale ešte stále široko používaný ako konzervačná látka vo vakcínach, antitoxínoch, tuberkulínových testoch a desenzibilizačných roztokoch.

Alergia na Tiomersal môže byť spojená s fotoalergiou na piroxikam a nesteroidné protizápalové liečivá (NSAID).

24. Tiuram mix

Zmes tiuramov v štandardnej sade alergénov obsahuje nasledujúce 4 alergény:

 • Tetraetyltiuram disulfid (TETD)
 • Tetrametyltiuram disulfid (TMTD)
 • Tetrametyltiuram monosulfid (TMTM)
 • Dipentametylentiuram disulfid (PTDD)

Tieto chemikálie sa používajú pri vulkanizácií gumy ako urýchľovače. Zvyšujú pomer skrížených sulfidových väzieb medzi hydrokarbónovými reťazcami surovej gumy a slúžia tiež ako donory síry. V plne vulkanizovanej gume zostávajú pozostatky nezreagovaných urýchľovačov. Časť z nich časom migruje spolu s inými gumárenskými chemikáliami na povrch finálneho výrobku. Premytím tenkých výrobkov sko sú rukavice alebo kondómy v horúcej vode je možné eliminovať veľkú časť týchto tiuramových pozostatkov.

Tiuramy sú všadeprítomným alergénom v gumárenstve. Najčastejším zdrojom alergie sú gumové rukavice. Častejšie sú postihnuté ženy, rizikovou skupinou dermatitídy na nohách sú deti nosiace gumovú obuv a stavební robotníci používajúci gumové rukavice a obuv.

Tiuramy nachádzajú využitie ako fungicídy v poľnohospodárstve a nachádzajú sa tiež v lepidlách na tapety, farbách, živočíšnych repelentoch. TETD používaný systémovo (Antabus) blokuje alkohol-dehydrogenázu a používa sa na liečbu závislosti na alkohole. U senzibilizovaných osôb môže po perorálnom podaní spôsobiť generalizované ekzematiformné erupcie.

U osôb alergických na tiuramy sa odporúča používanie vinylových rukavíc, obuvi s koženou alebo polyuretánovou podrážkou a odevy elastizované Lykrou.