NADŠTANDARDNÉ SLUŽBY POSKYTOVATEĽA NEUHRÁDZANÉ NA ZÁKLADE VEREJNÉHO ZDRAVOTNÉHO POISTENIA*
*účtované klientom, ktorým boli nižšie uvedené nadštandardné služby poskytnuté
na základe ich vlastnej písomnej žiadosti
Základné vyšetrenia
Nadštandardné služby: úhrada
Jednorazový poplatok „úspora času“

  • termín do 8 týždňov
  • všetky vyšetrenia v jeden deň,(ak nejde o špeciálne laboratórne vyšetrenia, ktoré sa musia objednať v laboratóriu)
  • komplexné vyšetrenie lekárom (preštudovanie zdravotnej dokumentácie, lekárskych nálezov a výsledkov vyšetrení, nutné priniesť nálezy!)
  • zhodnotenie výsledkov osobne prípadne elektronicky, ďalší postup prípadne odporúčenie vhodnosti sledovania.
60,-eur

100,-eur  (termín do 3 pracovných dní)

Osobitná konzultácia na vlastnú žiadosť (výkony a vyšetrenia nehradené zdravotnou poisťovňou pre IAA 100,-eur/30min.
180,-eur/60min.
Administratívne úkony spojené s objednávkou lieku 5,-eur
Administratívna záťaž 3 hod. – liek na výnimku 50,-eur
Administratívne spracovanie dokumentácie pacienta pri 1. vyšetrení nad rámec (nesplnená požiadavka – viď informácie z emailu s požiadavkami k prvému vyšetreniu) 10,- eur
Poplatok za neprinesenie výmenného lístka pri 1. vyšetrení (administratívna záťaž pre spracovanie výkonov pre zdravotnú poisťovňu) 30,- eur
Uskladnenie vakcín v chladničke 40,- eur/pol roka (bez balíka služieb)
Email komunikácia bez ročného balíka nadštandartných služieb 60,- eur/ rok (bez balíka služieb)
Antibakteriálny filter pri spirometrii 7,- eur
Vyšetrenie vydychovaného dusíka (NIOX)
/nerealizované v pandemickom období/
40,- eur
Infúzia vitamín C (7,5 gramu) 20 minút (imunostimulačná) Protizápalová kúra (15g /1x týždenne/ 4-6x od 15 – 50,- eur (Dôvera + 3,-eur žilová kanyla)
závisí od ročného balíka služieb
Onkologická kúra (podľa váhy pacienta, cca 60-90g v 1 infúzií) 15,- eur/ 7,5 g
Inhalačná liečba s kys. hyalurónovou 10,- eur
Laboratórne vyšetrenia mimo odborného zamerania poskytovateľa (onkomarkery, obličkové, pečeňové testy, štítna žľaza, celiakia a iné črevné zápalové parametre) vyšetrenia realizované pediatrom / praktickým lekárom manipulačný poplatok podľa balíka služieb (40,- 30,- 20,- 10,- 0,-eur) + cena parametra daný laboratória
Poplatok za nedodržanie termínu (neplatí pri odhlásení 48hod. vopred) 15,- eur
Zdravotné výkony: samoplatca úhrada
Prvé vyšetrenie 100,- eur
Kontrolné vyšetrenie 50,- eur
Kožné testy (inhalačné, potravinové )  60 minút 50,- eur
Náplasťové kožné testy (kožná alergia, nalepenie, odčítanie 3,4,5ty deň) 50,- eur
SIBO TEST – Syndróm bakteriálneho prerastania v čreve 40,- eur
Diagnostika Laktózovej Intolerancie 40,- eur
DISPIO PLUS 200,- eur
Vyšetrenie histamínu v moči 60,- eur
Ročné nadštandartné balíky služieb úhrada
eRecepcia (rozpis balíku služieb – viac info) 60,- eur EU + 30,- eur
LIGHT (rozpis balíku služieb – viac info) 75,- eur EU + 30,- eur
BASIC (rozpis balíku služieb – viac info) 120,- eur EU + 30,- eur
KLASIC (rozpis balíku služieb – viac info) 150,- eur EU + 30,- eur
EXTRA (rozpis balíku služiebviac info) 180,- eur EU + 30,- eur
VITAMÍNY PRE IMUNITU (rozpis balíku služieb viac info) 50,- eur
BALÍK RODINA BASIC
ceny a frekvencie kontrol sú platné podľa základných
nadštandartných ročných balíkov pre 1 osobu
120,- eur
(zľava na ročný poplatok 5%/ osoba)
BALÍK RODINA KLASIC
ceny a frekvencie kontrol sú platné podľa základných
nadštandartných ročných balíkov pre 1 osobu
150,- eur
(zľava na ročný poplatok 10%/ osoba)
BALÍK RODINA EXTRA
ceny a frekvencie kontrol sú platné podľa základných
nadštandartných ročných balíkov pre 1 osobu
180,- eur
(zľava na ročný poplatok 15%/ osoba)
ONKOLOGICKÝ PACIENT 200,- eur
LIEKOVÁ ALERGIA viac info 150,- eur

platný od 23.3.2022
poskytovateľa zdravotnej starostlivosti IMUNO – ALERGO s.r.o. so sídlom Nejedlého 69, Bratislava 841 02, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sro, vložka č. 29768/B, IČO: 35 866 837