Vitamíny pre Imuninty

 

Názov a frekvencia realizovaných úkonov 50,-€
Vitamín D, Vitamín C: nastavenie terapeutických hladín (nie len základné dopĺňanie) dvoch kontrolách (2 mes. a  4 mesačnom intervale) s konzultáciou lekára

Optimálna hladina Vitamínu D podľa najnovších štúdií je 60-80 ug/L. Tieto hladiny pôsobia liečebne hlavne u mnohých autoimnutných ochoreniach (skleróza multiplex, reumatické ochorenia, črevné zápalové ochorenia – morbus Crohn, ulcerózna kolitída, a iné) a taktiež výrazne zlepšujú funkciu imunity pri boji s infekčnými ochoreniami (COVID, chrípka, bakteriálne infekcie, chlamýdie). V našej populácii (aj SR) majú znížené hladiny rôzneho stupňa 70-85% ľudí. Hladiny pod 15 ug/L (u cca 20% ľudí) výrazne znižujú funkciu imunity a tak vedú veľmi častým a dlho trvajúcim infekciám. Na našom pracovisku liečime týchto ľudí dávkami 10-12.000 UI (jednotiek) denne s presne daných intervaloch stanovenia hladín aby nedošlo k predávkovaniu.

Optimálna hladina Vitamínu C platí rovanký princíp ako pre Vitamín D, kde sú optimálne hladiny nad 60 umol/L (mikromol) alebo 11 mg/L kedy je imunitný systém 100% funkčný. Treba si uvedomiť, že akákoľvek infekcia zníži hľadinu Vitaminu C v bunkách imunitného systému o 50% v priebehu niekoľkých hodín. Preto vo fázach akútneho infektu treba dodávať 2-3 g denne.
LIEČBA VITAMINOM C (infúzie, lipozomalne)

Nízke hladiny ktoré spôsobujú po dlhšom čase chronické zápalové autoimunitné alergické a onkologicé ochorenia sú pod 54 mg/L  alebo 30 umol/L (mikromol). Pri sledovaní hladín našich pacientov (tisíce odberov) za posledných 10 rokov sme zistili, že takéto hladiny má 15% ľudí pričom sme našli niekoľko desiatok hladín pod 2 mg/L alebo 10 umol/L čo sú hľadiny pri ktorých vzniká scorbut (ochorenie na ktoré zomieralo 50% námorníkov do 17. storočia). Takéto nízke hladiny sú pri nedostatočnom príjme Vitamínu C pri rôznych dietách alebo nedostatočnom konzumovaní ovocia a zeleniny, ktoré obsahuje dostatočné množstvo Vitamínu C. Vo väčšej miere vznikajú takéto nízke hladiny v dôsledku dlhodobo prebiehajúceho zápalového (autoimunitného) a onkologického ochorenia z toho vyplýva, že pacienti s chronickými ochoreniami spotrebúvaju Vitamín C 3-5 krát viac ako zdravý ľudia, toto sa však pre ich liečbe nezohľadňuje. Doménou nášho pracoviska je opakované stanovovanie hľadín u chronicky chorých (aj onkologicky pac.) a dopĺňanie infúznou alebo lipozomálnou liečbou.

 


platný od 23.3.2022
poskytovateľa zdravotnej starostlivosti IMUNO – ALERGO s.r.o. so sídlom Nejedlého 69, Bratislava 841 02, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sro, vložka č. 29768/B, IČO: 35 866 837