Posilňujúca akútna liečba imunitného systému.

Ambulantná infúzna liečba vysokými dávkami Vitamínu C spolu s podávaním látky ktorá aktívne stimuluje špecializované bunky imunitného systému (T-pomocné a cytotoxické lymfocyty, B-lymfocyty: bunky produkujúce protilátky aj proti virusu COVID19, NK-bunky: prirodzené zabíjače)  je moderný spôsob liečby u indikovaných ochorení, praktizovaný u pacientov, ktorí si nemôžu z časových alebo iných dôvodov dovoliť hospitalizáciu. Vysokodávkovaný Vitamín C podávaný v infúziach do žily bol potvrdený v mnohých klinických štúdiách (USA, Kanada, Rakúsko, Česká republika) ako vysoko účinná liečba komplikácii ochorenia COVID19 aj po prekonaní tejto infekcie. Súčastne vysoké dávky Vitamínu C priamo stimulujú k zvýšenéj aktivite spomínané bunky imunitného systému ktoré bojujú s vírusovými infekciami.

V závislosti od zdravotného stavu konkrétneho pacienta môže byť táto liečba realizovaná v priebehu jedného až viacerych týždňov. Počas aplikácie infúzií sestra monitoruje celkový stav pacienta, miesto vpichu, udržiava stály prietok tekutiny kanylou. Doba trvania liečby je cca 1hodina. Pacient bezprostredne po podaní môže ísť domov alebo do práce (nie sú limitované jeho fyziologické funkcie).

Počet potrebných infúzií býva 5 – 10.
Ambulantná infúzna liečba môže byť poskytovaná vtedy, ak to celkový zdravotný stav pacienta umožní, čo posúdi lekár, ktorý infúznu liečbu odporučil.


1x injekcia posilňujúca Imunitný systém
Vitamin C-Injektopas 7,5 g
POLYOXIDONIUM 6 mg

Cena: 50,-Eur


5x injekcia posilňujúca Imunitný systém
Vitamin C-Injektopas 7,5 g
POLYOXIDONIUM 6 mg

Cena: 200,-Eur

Objednať sa na liečbu

Volať: pondelok-piatok 11:00-14:00

Liečba nevyžaduje hospitalizáciu

Trvanie podania dávky cca 1hod.

Objednanie na čas

Odporúčanie pre pacienta

Spôsob podávania infúzie je cez jednorázovú ihlu (pacient nesmie hýbať HK).

Pacient si na ambulantnú infúznu terapiu prinesie:

pred podaním infúzie je pacient a dokumentácia skontrolovaná lekárom

Pacient musí byť pred podaním infúzie vymočený

Poloha tela: pohodlne – v sede alebo v leže